Geo in de klas

Hier vind je verschillende opdrachten die docenten en leerlingen op basis – en middelbare school kunnen inzetten en uitvoeren.

  • > GoGeoLab (proefjes in de klas, PO)
  • > Geo thema’s in de klas (links en weetjes over diverse thema’s voor in de klas, VO)
  • > Databank Technasium (opdrachten voor het vak Onderzoek & Ontwerp (O&O))
  • > Geo Future Schools

 

 

GoGeoLab

Het GeoLab is in 2016 van start gegaan op het GeoFort. Tijdens het GeoLab kunnen bezoekers op het GeoFort kennis maken met experimenten rondom Geo, zoals de werking van convectiestromen in het binnenste van de aarde of natuurverschijnselen zoals orkanen en vulkanen. De proefjes van het GeoLab kun je nu hier vinden en ontdekken door ze in de klas te doen!

>  De proefjes staan hier online!

 

Geo Future Schools

Een nieuwe stroming in het voortgezet onderwijs zijn de Geo Future Schools. Deze stroming stimuleert leerlingen te denken over de toekomst en hen in contact brengt met de werkvelden waarin Nederland een mondiale speler is.

Geo Future School besteedt aandacht aan de grote vraagstukken van nu en de toekomst zoals: Hoe passen we onze samenleving aan, aan onze steeds hogere levensverwachting? Hoe bouwen we onze steden om tot sustainable and smart cities? Hoe kunnen we ons land ook in de toekomst veilig houden tegen wateroverlast? Hoe gaan we om met de geopolitieke uitdagingen die zich op allerlei plekken op de wereld manifesteren? Hoe kunnen we de ontwikkelingen in de Geo-Informatie Technologie zodanig inzetten dat we er bijvoorbeeld onze voedselvoorziening mee kunnen verbeteren?

Geo Future School doorbreekt de traditionele scheiding tussen alfa en bèta in het onderwijs. Deze twee vullen elkaar in Geo Future School juist aan.

Als middelbare school kunt u zich aansluiten voor Geo Future School via het KNAG (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap). Onder de volgende link is meer informatie te vinden.