MBO

Geo-studies op het mbo

Lijkt een opleiding met geo je wel wat?

Bij verschillende opleidingen komt geo steeds meer als onderdeel van het programma aan de orde. In de groene opleidingen maken ze bijvoorbeeld gebruik van “precisielandbouw”. Hierbij wordt geo-informatie en GPS ingezet om groei van gewassen te sturen en beïnvloeden.

Begin je aan je tweede of derde jaar van je mbo-opleiding bouw/infra of ICT? Dan kun je geo-ict of landmeetkunde kiezen als specialisatie. Doordat scholen nauw samenwerken met het bedrijfsleven en overheden, is deze opleiding Geo heel praktijkgericht. In de opleiding heeft Geo-ICT een centrale plaats, naast het inwinnen, uitzetten, verwerken en presenteren van gegevens op digitale kaarten.

Heb je je mbo-opleiding afgerond? Dan kun je direct aan de slag, óf doorstuderen op hbo-niveau. Dat laatste kan ook in combinatie met een baan. De markt en de samenleving staan te springen om afgestudeerde mbo’ers en hbo’ers met een geo-specialisatie!

Landmeten

Surveyor (Landmeetkundige)
SOMA College, Harderwijk

De opleiding landmeten is heel praktijk gericht. Je zit niet alleen op school, maar gaat ook een kijkje nemen bij bedrijven en bij overheden. Je leert om zelf met moderne apparatuur gebouwen en landschappen in te meten. Deze meetgegevens ga je met de computer verwerken: hoe groot is het gebouw? hoe ver ligt het van de snelweg? is het gebouw verzakt? Vervolgens presenteer je de gegevens in een digitale kaart. De landmeetopleiding is een specialisatie van de MBO-opleiding Bouw of Infra. Er is grote behoefte aan landmeters bij werkgevers zoals het Kadaster, gemeenten, Facto geomeetdienst, Coenradie, Geovisie, Nemex. Er zijn banen genoeg!

lees hier meer

 

Landmeetkunde
ROC Friese Poort, Drachten

Bij ROC Friese Poort kan je de opleiding landmeetkunde volgen. Als landmeter ben je betrokken bij het inmeten van bijvoorbeeld wegen, waterwegen, spoorwegen, ondergrondse transportsystemen of zelfs grotten. De eerste twee jaar volg je bij ROC Friese Poort de richting Bouw/Infra. Daarna kies je de richting landmeten. Het vierde jaar sluit je af in Harderwijk bij het Soma collega. Als landmeter kan je werken bij de overheid of bij ingenieurbureaus. Wat je precies doet heeft te maken met het type bedrijf. Bij grote organisaties doe je vaak meer specialistisch werk; bij de kleinere doe je wat meer verschillende taken.

lees hier meer

 

Landmeetkunde
ROC Mondriaan, Den Haag

Bij het ROC Mondriaan kan je opgeleid worden tot landmeter. Je gaat aan de slag met meetwerkzaamheden voor het in kaart brengen van wegen, tunnels, bruggen, dijken, vliegvelden en spoorwegen. Je maakt kennis met de opslag van gegevens in moderne databases, zoals een Geografisch Informatie Systeem (GIS). De gegevens werk je uit tot een digitale kaart. Je begint met de opleiding bouw en infra. In het tweede jaar doe je samen met de Haagse Hogeschool modules landmeten. In het derde jaar doe je een specifiek ingekleurd landmeetprogramma afgestemd met het Somacollege. Het vierde jaar sluit je af in Harderwijk bij het Soma collega.

Lees hier meer

Verkeer en vervoer

Middenkaderfunctionaris Infra
Deltion College, Zwolle

Als Middenkaderfunctionaris Infra ben je werkzaam in de grond-, water- en wegenbouw. Jij houdt je bezig met het ontwerpen, calculeren, plannen, uitvoeren en het beheren van projecten in deze sector, zoals bijvoorbeeld wegen, spoorwegen of ondergrondse transportsystemen. Je hebt veelal contacten met overheidsinstellingen, leveranciers van materialen en gespecialiseerde bedrijven. Als Middenkaderfunctionaris Infra werk je bijvoorbeeld als calculator, werkvoorbereider of tekenaar voor een ontwerpbureau, voor de overheid of voor een gespecialiseerde aannemer.

Lees hier meer

 

Middenkaderfunctionaris Infra
ROC Zadkine, Rotterdam

Ontwerpen uitwerken, de uitvoering voorbereiden, projecten uitvoeren, een omgeving beheren, metingen doen en een informatiesysteem up-to-date houden. Dat zijn de belangrijkste taken van een middenkaderfunctionaris infra. Zo ben je betrokken bij het voorbereiden, bouwen en onderhouden van allerlei soorten wegen, waterwegen, spoorwegen en ondergrondse transportsystemen. Je bent een radertje in het geheel. Dus wat je ook doet op het constructieve, financiële en technische vlak: al jouw handelingen hebben gevolgen.

Als middenkaderfunctionaris infra kun je kiezen voor verschillende uitstromen. Dus niet alleen voor infratechniek, maar ook voor landmeten of verkeer en stedenbouw. Je werkt altijd op projectniveau. Samen met veel of weinig mensen. Soms onder leiding, dan weer zelfstandig of als leidinggevende.

lees hier meer

Geo-ICT

Geo-ICT
Radius College, Breda

Tijdens de opleiding geo-ICT leer je hoe je locatie-informatie kunt verzamelen met moderne technieken, bijvoorbeeld met behulp van foto’s gemaakt vanuit een drone. Ook ga je aan de slag met Geografische Informatie Systemen (GIS) waarmee je digitale kaarten kan bewerken. De module geo-ICT maakt onderdeel uit van de mbo-opleiding ICT. Op dit moment wordt deze opleiding alleen nog aangeboden bij Radius College Breda. In de toekomst zullen ook andere ROC’s deze module aan gaan bieden.

Lees hier meer

Groen en milieu

Watermanagement
Wellantcollege, Gorinchem

Er zijn veel beroepen waarin je met water te maken hebt. Maar als waterdeskundige of veldmedewerker heb je niet alléén met water te maken. Je hebt ook kennis nodig van het groen en van de natuur, van kosten en planningen, van machines en techniek, van ecologie en politiek, van landmeten en riolering. Allemaal zaken die te maken hebben met water en met Nederland, want die twee horen bij elkaar. Onderdeel van deze opleiding is een Geo Informatie Systeem (GIS) basis cursus.

Lees hier meer

Water en groenbeheer
Helicon, Velp

Als ‘watermanager’ hou je je bezig met verschillende onderwerpen: Hoe zorgen we voor voldoende en schoon oppervlakte water? Moeten de dijken hoger of zijn er andere oplossingen? Hoe voorkom je dat een natuurgebied verdroogt? Hoe zorg je voor schoon water en hoe krijg je de zalm weer terug in de Rijn? Het is een opleiding voor praktische mensen die veel buiten willen zijn. Een actieve leerling met een brede interesse voor de omgeving, die houdt van buitenwerken komt bij deze specialisatie goed aan zijn trekken.

BOL, Niveau 3, 3 jaar
BBL, Niveau 4, 2 jaar

Lees hier meer

De opleiding heet op niveau 4: Watermanagement
BOL, Niveau 4, 3 jaar
BBL, Niveau 4, 2 jaar

 

Watermanagement
Lentiz onderwijsgroep  mbo, Vlaardingen

De opleiding brengt je in aanraking met
deze zeer actieve waterwereld. Je toekomst ziet er goed
uit, want water beheren moet altijd blijven gebeuren in
Nederland en daar buiten! Tijdens de opleidingen leer je  technisch tekenen (autocad), projectrealisatie bij watervraagstukken, watersystemen in Nederland, bodemkennis (grondwater), waterketen en daaraan gekoppelde problematiek (drinkwater, waterzuivering).

Lees hier meer

 

Allround Waterbouwer
Zadkine mbo, Schiedam

Waterbouwers werken altijd buiten en zijn vaak onderweg naar een leuke nieuwe klus. Jij weet precies hoe je baggerwerk uitvoert, kabels opspoort en je werkterrein netjes houdt. Ook maak je zelf houten steigers en kleine bruggen.

Lees hier meer

 

Klik hier voor een overzichtelijke kaart met alle opleidingen

Bouw en techniek

Middenkaderfunctionaris Infra
Deltion College, Zwolle

Als Middenkaderfunctionaris Infra ben je werkzaam in de grond-, water- en wegenbouw. Jij houdt je bezig met het ontwerpen, calculeren, plannen, uitvoeren en het beheren van projecten in deze sector, zoals bijvoorbeeld wegen, spoorwegen of ondergrondse transportsystemen. Je hebt veelal contacten met overheidsinstellingen, leveranciers van materialen en gespecialiseerde bedrijven. Als Middenkaderfunctionaris Infra werk je bijvoorbeeld als calculator, werkvoorbereider of tekenaar voor een ontwerpbureau, voor de overheid of voor een gespecialiseerde aannemer.

Lees hier meer

 

Middenkaderfunctionaris Infra
ROC Zadkine, Rotterdam

Ontwerpen uitwerken, de uitvoering voorbereiden, projecten uitvoeren, een omgeving beheren, metingen doen en een informatiesysteem up-to-date houden. Dat zijn de belangrijkste taken van een middenkaderfunctionaris infra. Zo ben je betrokken bij het voorbereiden, bouwen en onderhouden van allerlei soorten wegen, waterwegen, spoorwegen en ondergrondse transportsystemen. Je bent een radertje in het geheel. Dus wat je ook doet op het constructieve, financiële en technische vlak: al jouw handelingen hebben gevolgen.

Als middenkaderfunctionaris infra kun je kiezen voor verschillende uitstromen. Dus niet alleen voor infratechniek, maar ook voor landmeten of verkeer en stedenbouw. Je werkt altijd op projectniveau. Samen met veel of weinig mensen. Soms onder leiding, dan weer zelfstandig of als leidinggevende.

lees hier meer

 

Kaderfunctionaris Bouw en Infra
MBO College Noord, Diemen

Waar gebouwd wordt, daar ben jij! Of het nu een snelweg, een spoorweg of een nieuwbouwwijk is. Jij bent verantwoordelijk voor het project. Dit betekent dat je ervoor moet zorgen dat alle metselaars, timmerlieden en bouwkrachten precies weten wat ze moeten doen. Je moet alles dus goed in de gaten houden! Als er iets mis gaat, ben jij degene die weet wat er moet gebeuren. Met vakken als bouwmeten, mechanica, vaktekenen en wiskunde en natuurkunde wordt je opgeleid tot uitvoerder in de bouw.

 

Middenfunctionaris Bouw
Fundeon, Harderwijk

Als middenkaderfunctionaris bouw ben je bezig met alles wat nodig is om een gebouw te bedenken, te bouwen of te beheren en onderhouden. Je bent bij elke fase in het bouwproces betrokken: de voorbereiding, de uitvoering en het onderhoud. Zo werk je bijvoorbeeld ontwerpen uit, voer je projecten en metingen uit en houd je je bezig met de planning en de kosten.

De opleiding Middenkaderfunctionaris bouw (niveau 4) kun je in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en de beroepsopleidende leerweg (bol) volgen.

Lees hier meer