MBO

Geo-studies op het mbo

Lijkt een opleiding met geo je wel wat?

Bij verschillende opleidingen komt geo steeds meer als onderdeel van het programma aan de orde. In de groene opleidingen maken ze bijvoorbeeld gebruik van “precisielandbouw”. Hierbij wordt geo-informatie en GPS ingezet om groei van gewassen te sturen en beïnvloeden.

Begin je aan je tweede of derde jaar van je mbo-opleiding bouw/infra of ICT? Dan kun je geo-ict of landmeetkunde kiezen als specialisatie. Doordat scholen nauw samenwerken met het bedrijfsleven en overheden, is deze opleiding Geo heel praktijkgericht. In de opleiding heeft Geo-ICT een centrale plaats, naast het inwinnen, uitzetten, verwerken en presenteren van gegevens op digitale kaarten.

Heb je je mbo-opleiding afgerond? Dan kun je direct aan de slag, óf doorstuderen op hbo-niveau. Dat laatste kan ook in combinatie met een baan. De markt en de samenleving staan te springen om afgestudeerde mbo’ers en hbo’ers met een geo-specialisatie!

Landmeten

Landmeetkunde 
SOMA College, Harderwijk

De opleiding landmeten is heel praktijk gericht. Je zit niet alleen op school, maar gaat ook een kijkje nemen bij bedrijven en bij overheden. Je leert om zelf met moderne apparatuur gebouwen en landschappen in te meten. Deze meetgegevens ga je met de computer verwerken: hoe groot is het gebouw? hoe ver ligt het van de snelweg? is het gebouw verzakt? Vervolgens presenteer je de gegevens in een digitale kaart. De landmeetopleiding is een specialisatie van de MBO-opleiding Bouw of Infra. Er is grote behoefte aan landmeters bij werkgevers zoals het Kadaster, gemeenten, Facto geomeetdienst, Coenradie, Geovisie, Nemex. Er zijn banen genoeg!

lees hier meer

Verkeer en vervoer

Middenkaderfunctionaris Infra
Radius College, Breda

Als Landmeetkundige ben je heel secuur in je werk. Als Landmeetkundige kun je midden in een landschap staan en precies zien hoe een gebouw in een omgeving past. Een Landmeetkundige kan betrokken zijn bij het hele proces, zowel binnen als buiten. Deze deeltijdopleiding MBO Landmeetkunde is bedoeld voor mensen die al een baan hebben, of krijgen bij een werkgever die belang heeft bij deze opleiding. Je maakt kennis met alle facetten van het verzamelen, verwerken en presenteren.

lees hier meer

Middenkaderfunctionaris Infra
Deltion College, Zwolle

Als Middenkaderfunctionaris Infra ben je werkzaam in de grond-, water- en wegenbouw. Jij houdt je bezig met het ontwerpen, calculeren, plannen, uitvoeren en het beheren van projecten in deze sector, zoals bijvoorbeeld wegen, spoorwegen of ondergrondse transportsystemen. Je hebt veelal contacten met overheidsinstellingen, leveranciers van materialen en gespecialiseerde bedrijven. Als Middenkaderfunctionaris Infra werk je bijvoorbeeld als calculator, werkvoorbereider of tekenaar voor een ontwerpbureau, voor de overheid of voor een gespecialiseerde aannemer.

Lees hier meer

 

Middenkaderfunctionaris infra
Techniek College Rotterdam, Schiedam

Ontwerpen uitwerken, de uitvoering voorbereiden, projecten uitvoeren, een omgeving beheren, metingen doen en een informatiesysteem up-to-date houden. Dat zijn de belangrijkste taken van een middenkaderfunctionaris infra.

Zo ben je betrokken bij het voorbereiden, bouwen en onderhouden van allerlei soorten wegen, waterwegen, spoorwegen en ondergrondse transportsystemen. Je bent een radertje in het geheel. Dus wat je ook doet op het constructieve, financiële en technische vlak: al jouw handelingen hebben gevolgen.

Als middenkaderfunctionaris infra kun je kiezen voor verschillende uitstromen. Dus niet alleen voor infratechniek, maar ook voor landmeten of verkeer en stedenbouw. Je werkt altijd op projectniveau. Samen met veel of weinig mensen. Soms onder leiding, dan weer zelfstandig of als leidinggevende.

lees hier meer

Middenkaderfunctionaris Infra
ROC Mondriaan, Den Haag

Bij het ROC Mondriaan kan je opgeleid worden tot landmeter. Je gaat aan de slag met meetwerkzaamheden voor het in kaart brengen van wegen, tunnels, bruggen, dijken, vliegvelden en spoorwegen. Je maakt kennis met de opslag van gegevens in moderne databases, zoals een Geografisch Informatie Systeem (GIS). De gegevens werk je uit tot een digitale kaart. Je begint met de opleiding bouw en infra. In het tweede jaar doe je samen met de Haagse Hogeschool modules landmeten. In het derde jaar doe je een specifiek ingekleurd landmeetprogramma afgestemd met het Somacollege. Het vierde jaar sluit je af in Harderwijk bij het Soma collega.

Lees hier meer

Groen en milieu

Watermanagement
Wellantcollege, Dordrecht

Er zijn veel beroepen waarin je met water te maken hebt. Maar als waterdeskundige of veldmedewerker heb je niet alléén met water te maken. Je hebt ook kennis nodig van het groen en van de natuur, van kosten en planningen, van machines en techniek, van ecologie en politiek, van landmeten en riolering. Allemaal zaken die te maken hebben met water en met Nederland, want die twee horen bij elkaar. Onderdeel van deze opleiding is een Geo Informatie Systeem (GIS) basis cursus.

Lees hier meer

Specialisatie water en energie
Helicon, Nijmegen en Tilburg

Wil jij de wereld groener maken én mensen blij maken met een lagere energierekening? Dan is Water en energie je op het lijf geschreven. Jij weet wat moderne energiebronnen opleveren en adviseert consumenten en bedrijven daarover. Na deze driejarige opleiding ben je klaar voor het hbo. Of kies voor een uitdagende baan bij een adviesbureau, waterschap of energiemaatschappij.

lees hier meer

Watermanagement
Lentiz onderwijsgroep  mbo, Vlaardingen

De opleiding brengt je in aanraking met
deze zeer actieve waterwereld. Je toekomst ziet er goed
uit, want water beheren moet altijd blijven gebeuren in
Nederland en daar buiten! Tijdens de opleidingen leer je  technisch tekenen (autocad), projectrealisatie bij watervraagstukken, watersystemen in Nederland, bodemkennis (grondwater), waterketen en daaraan gekoppelde problematiek (drinkwater, waterzuivering).

Lees hier meer

 

Allround Waterbouwer
Zadkine mbo, Schiedam

Waterbouwers werken altijd buiten en zijn vaak onderweg naar een leuke nieuwe klus. Jij weet precies hoe je baggerwerk uitvoert, kabels opspoort en je werkterrein netjes houdt. Ook maak je zelf houten steigers en kleine bruggen.

Lees hier meer

Milieu-inspecteur
Helicon Den Bosch

Nederland heeft milieuregels en wetgeving over de natuur, water, openbare ruimte, bodem en geluid. Met de opleiding Milieu-inspecteur leer je deze regels controleren. Wat is een bodemonderzoek en hoe voer je dat uit? Hoe wordt een dorp of stad ingedeeld? Hoeveel groen hoort er in onze leefomgeving thuis? Hoeveel geluid mag iets maximaal produceren zonder dat er overlast ontstaat? Na de opleiding weet je het precies.

lees hier meer

Onderzoeker natuur en milieu
Helicon Den Bosch en Velp

Als onderzoeker natuur en milieu zet jij je in om onze groene leefomgeving te verbeteren. Je onderzoekt hoe mensen, dieren en planten samen in eenzelfde leefomgeving kunnen leven. Hiervoor duik je in biologie, aardrijkskunde en scheikunde.

lees hier meer

Watermanagement
Helicon Velp

Het is een hot item: de klimaatverandering. Als gevolg hiervan én door de bevolkingsgroei hebben we steeds vaker problemen met water. Denk aan rivieren die overstromen en dus meer ruimte nodig hebben, steden die blank komen te staan door hevige regenbuien of instabiele dijken door periodes van extreme droogte. Het komt de laatste jaren allemaal voor in Nederland. Vind jij het interessant om te weten hoe je overstromingen kunt voorkomen? Hoe je de kwaliteit van het water bepaalt? En hoe je het waterpeil beheert? Dan is de opleiding Watermanagement echt iets voor jou.

lees hier meer

Water- en groen beheer
Helicon Velp

Nieuwsgierig naar hoe belangrijk water voor ons is? Dan is deze opleiding iets voor jou! Je leert bijvoorbeeld hoe je overstromingen voorkomt, hoe je beken, sloten of dijken onderhoudt.

Lees hier meer 

Stages en traineeships
Waterschappen

De waterschappen hebben regelmatig stages, afstudeeropdrachten, traineeships en BBL-plekken in de aanbieding. Interesse?

Lees hier meer

Wateropleidingen.nl

Wateropleidingen organiseert opleidingen en cursussen voor mensen die werkzaam zijn in het werkveld water: drinkwater, waterzuivering, riolering en waterbeheer.

Lees hier meer

Water, wereldwerk!
Human Capital Program

Op deze website vind je informatie over opleidingen en beroepen in de watersector. Ontdek de mogelijkheden van werken, leren en innoveren!

Lees hier meer

Carrièretijger

Bekijk hier de studies die je kunt gaan doen als je wilt gaan werken in de watersector.

Lees hier meer

Bouw en techniek

Kaderfunctionaris Bouw en Infra
MBO College Noord, Diemen

Waar gebouwd wordt, daar ben jij! Of het nu een snelweg, een spoorweg of een nieuwbouwwijk is. Jij bent verantwoordelijk voor het project. Dit betekent dat je ervoor moet zorgen dat alle metselaars, timmerlieden en bouwkrachten precies weten wat ze moeten doen. Je moet alles dus goed in de gaten houden! Als er iets mis gaat, ben jij degene die weet wat er moet gebeuren. Met vakken als bouwmeten, mechanica, vaktekenen en wiskunde en natuurkunde wordt je opgeleid tot uitvoerder in de bouw.

lees hier meer