Universitair Master

Masteropleidingen

Heb jij (binnenkort) een hbo- of bachelordiploma  op zak? En wil je aan de slag in een veelzijdig, maatschappelijk relevant en innovatief vakgebied? Misschien is een geo MSc-opleiding iets voor jou! Aan verschillende universiteiten kun je een masteropleiding in geo-informatie volgen, elk met een eigen accent. Deze masters sluiten aan op een hbo- of bachelor-opleiding in een aanverwante studierichting. De universiteiten kennen geen bacheloropleiding in geo-informatie. Wel bestaat op verschillende universiteiten de mogelijkheid een geo-minor te volgen binnen een andere bachelor-opleiding.

Aarde en Klimaat

Master Applied Earth Sciences
Technische Universiteit Delft

At the MSc programme Applied Earth Sciences, you study the part of the earth system that interacts strongly with society, namely the upper crust from a few kilometres depth up to the lower atmosphere. You will develop solutions to understand, monitor and predict processes within the earth system and to utilize earth’s natural resources in a responsible and sustainable way.

Lees hier meer

 

Aerospace Engineering (track Space Engineering)
Universiteit Delft

De opleiding Master of Science (MSc.) Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek leidt je op tot een all-round aerospace engineer en is daarmee uniek in de Benelux. In het eerste deel volg je vakken en doe je practica om je kennis van de luchtvaart- en ruimtevaarttechniek te verdiepen binnen de programmavariant van jouw keuze. Het tweede deel van de opleiding beslaat een stage in binnen- of buitenland van minimaal drie maanden.

Lees hier meer

 

Earth Structure and Dynamics
Universiteit Utrecht

In dit masterprogramma bestudeer je de structuur en opbouw van de aardkorst, mantel en kern. In het tweejarige programma leer je geologische, geofysische en geochemische processen met elkaar te verbinden.

Lees hier meer

 

Master Earth Surface and Water
Universiteit Utrecht

Dit twee jarig programma brengt je kennis die essentieel is voor het managen van de duurzaamheid van de planeet, het garanderen van voldoende grondstoffen voor latere generaties en het begrijpen en voorkomen van natuurrampen. De hoofdonderwerpen van de studie beslaan de dynamiek van kust en rivier systemen, (geo-)hydrologische processen, grondwater sanering, land degradatie en delta evolutie.

Het programma biedt studenten een combinatie van veldwerk en laboratorium experimenten en werkt met de laatste ontwikkelingen in ‘remote sensing’ and ‘computational methods’.

Lees hier meer 

 

Master Earth, Life and Climate
Universiteit Utrecht

Met twee jarig programma bouw je begrip en kennis op van klimaatveranderingen en de impact daarvan op het milieu, met specifieke aandacht voor de bodem, sedimenten, meren, grondwater, wetlands en oceanen. Je onderzoekt de fundamentele processen en toekomstige dynamieken rondom sedimentere systemen, biodiversiteit en klimaat en de evolutie van dergelijke systemen.

Lees hier meer

 

Master Marine Sciences
Universiteit Utrecht

Tijdens dit twee jarig durende master programma in Marine Science verdiep je je in fysische, chemische, biologische en geologische processen die plaats vinden in de zeeën en oceanen. Je onderzoekt hoe zee en oceanen vroeger en tegenwoordig functioneren en hoe processen en systemen zich in de toekomst zullen ontwikkelen. Vanuit de multidisciplinaire aanpak richt het programma zich zowel op natuurlijke processen en systemen als op veranderingen in processen en systemen door menselijke interventies.

Lees hier meer

 

Master Meteorology, Physical Oceanography and Climate
Universiteit Utrecht

Het Master programma in Meteorology, Physical Oceanography, and Climate (MPOC) brengt studenten een unieke combinatie van theoretische kennis en praktische training in alle aspecten van het klimaat en de aarde. Je bestudeerd de atmosfeer, oceanen en cryosfeer en biosfeer. Als student wordt je aangemoedigd om een kritische blik te ontwikkelen op onderzoeksresultaten en de onderliggende aannames.

Lees hier meer 

 

Master Earth Sciences
Universiteit van Amsterdam

Globale veranderingen, toekomstige vraag naar schaarse bronnen en de degradatie en vervuiling van bodem en water zijn afgestudeerden in dit veld belangrijker dan ooit. Als afgestudeerde met kennis van de aarde als complex systeem, die informatie hierover kan verbinden aan duurzame ontwikkelingen, ben jij van grote waarde.

Tijdens het studieprogramma kies je voor een van de volgende twee martertracks; Future Planet Ecosystem Science en Geo-ecological Dynamics.

Lees hier meer

 

Master Earth and Environment
WUR Wageningen

Earth and Environment is een twee jarige Master waarin je met een natuurwetenschappelijke bril leert kijken naar de processen en structuren die onze planeet leefbaar maken. Dankzij jouw kennis van hydrologie, meteorologie, geologie en bodemkunde kun je een brug slaan tussen de verschillende sferen waar wij als mensen gebruik van maken.

Tijdens de opleiding maak je gebruik van principes die je aangereikt worden vanuit de natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde. Je verkrijgt kwantitatief inzicht in de belangrijkste processen aan het aardoppervlak en in de atmosfeer en de invloed daarop door de mens.

Lees hier meer

 

Master Ecology
VU, Vrije Universiteit Amsterdam

You’ll study ecology from a plant, animal, fungal, bacterial and systems perspective. You’ll also explore ecological and evolutionary processes at a molecular level and on a regional and global scale. In addition, you’ll carry out field observations and experiments to identify evolutionary and/or ecosystem patterns and functions.

Lees hier meer 

 

Master Earth Sciences
VU, Vrije Universiteit Amsterdam

Begrip van hoe de planeet aarde werkt is belangrijk voor iedereen. Dat is waar de opleiding Earth Sciences om draait. De opleiding Earth Science kan je kiezen uit diverse specialisaties die je opleiden tot een geoscientist die zich bewust is van het belang van de onderlinge relaties van systeem aarde.

Earth Sciences op de VU is nauw verbonden met de opleidingen Biologie en Environmental Sciences. Je kan je grenzen en kennis verbreden door deze vakgebieden te verbinden. Zo ontwikkel je je als een ware kenner van de aarde, met verrijkende kennis over bijvoorbeeld platentektoniek, CO2 cyclus, ijstijd en de aardkorst.

Lees hier meer

 

Master Environment and Resource Management
VU, Vrije Universiteit Amsterdam

Het master programma Environment en Resource management is ontworpen om de nieuwe generatie milieukundige voort te brengen die kunnen werken aan de duurzame uitdagingen van onze tijd. Het programma is internationaal van karakter en open voor studenten van verschillende disciplinaire achtergronden die opgeleid worden om samen te werken in multidisciplinaire teams.

Je kunt je specialiseren in wereldwijde uitdagingen op het gebied van voedsel, water, ecosystemen, biodiversiteit, energie en klimaat. Of cursussen combineren uit meerdere specialisaties met de specialisatie Global Sustainable Futures.

Lees hier meer

 

Master Geo-information science and earth observation
Universiteit Twente

Geo-information and spatial data science are diverse fields that can lead to many different career paths. ITC educates students to meet the growing demand for highly valuable skills in the private and public sectors. We will provide you with the advanced knowledge and critical skills needed to lead in the field.

During the Master’s Geo-information Science and Earth Observation, you will develop and enhance your technical competencies but also develop soft skills that include academic and professional competencies so that you can excel and be a leader in this field. Not only will you learn skills relevant for GIS and the Earth observation sciences but also the data sciences so that you can collect, transform and integrate data and use these for developing, innovative and sustainable solutions useful for tackling real-world problems and improving our understanding of the world we live in. In other words, you will gain the relevant skills that will enable you to translate technical knowledge into policies and actions and make information actionable and informative.

Lees hier meer

MSc Spatial Engineering

Universiteit Twente

 

Ontwerp een duurzame toekomst!

Wil jij een bijdrage leveren aan de uitdagingen waarmee onze planeet geconfronteerd wordt? Studenten van de Engelstalige Master Spatial Engineering houden zich bezig met complexe vraagstukken zonder simpele voor de hand liggende oplossingen, bijvoorbeeld rond:

  • het gebruik van natuurlijke hulpbronnen als water, energie en voedsel,
  • de catastrofale gevolgen van natuurrampen en
  • de impact van demografische ontwikkelingen op mens en natuur.

In de Master Spatial Engineering van de Universiteit Twente leer je hoe je bruikbare gegevens haalt uit beelden van satellieten en drones en interviews afneemt bij betrokken partijen. Met deze informatie en je technische kennis ga je de uitdaging aan om deze complexe vraagstukken op te lossen. Het (inter)nationale bedrijfsleven is op zoek naar hoog opgeleide technici die ook sociale en sociaaleconomische kennis kunnen inbrengen.

 

lees hier meer

 

Bouw en Planning

Master Architecture, Urbanism and Building Sciences
TU Delft

Deze master aan de TU Delft leidt je op tot een professional van de gebouwde omgeving. Zo combineert het programma kennis en vaardigheden uit de design practice, sociale en fysische wetenschap, technologie en bouwkunde en exploreert innovatieve manieren rondom duurzame ontwikkeling en ontwerp.

Lees hier meer

 

Master Civil Engineering
Technische Universiteit Delft

Als afgestudeerde ben je een ingenieur die technische vraagstukken op creatieve wijze op kan lossen, rekening houdend met complexiteit. Civiele ingenieurs zijn goed geïnformeerd en wetenschappelijk en technologisch vindingrijk. Zij zijn in staat om in complexe en onvoorspelbare milieus te werken en professioneel leidinggevende rollen in deze organisaties te vervullen, zowel in Nederland als internationaal.

Lees hier meer

 

Master Spatial Planning
Universiteit Utrecht

Bij Planologie verdiep je je in de meest complexe en gevoelige onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan grootstedelijke onderwerpen als klimaatadaptatie, erfgoedplanning, vastgoedontwikkeling of woningbouw. Je wordt opgeleid om een bijdrage te leveren aan het continue proces van aanpassing van de ruimtelijke inrichting aan een veranderende samenleving.

Lees hier meer

 

Master Spatial Planning
Radboud Universiteit Nijmegen
​Spatial planners zijn gefascineerd door de continue veranderingen in steden en regio’s en nemen een leidinggevende positie in bij ruimtelijke transformaties. De voortdurende veranderingen in de ruimte om hen heen boeit hen zo dat ze daar een leidende rol in willen vervullen. Slimme en duurzame oplossingen voor de huidige problemen met betrekking tot planning worden gegenereerd in een setting met meerdere actoren en belanghebbenden. De uitdagingen voor spatial planners kunnen variëren qua schaal, van lokaal grondeigendom tot Europese regelgeving. Binnen de Master Spatial Planning kan je kiezen uit de onderstaande specialisaties:
– Cities, Water and Climate Change​
European Spatial and Environmental Planning
– Planning, Land and Real Estate Development
– Urban and Regional Mobility

Lees hier meer

 

Master History of Architecture and Town Planning
Rijksuniversiteit Groningen

Tijdens deze opleiding bestudeer je de ontwikkeling van steden, dorpen en landschappen in Europa binnen het kader van geopolitieke veranderingen op globale schaal.

Beginnend met een historische basis over stedenbouw bereidt deze master je voor op een actieve rol in debatten en beleidsprocessen. Als afsluiting van de master werk je aan een onderzoek. Het onderzoek richt zich onder andere op ontwerp, ethiek en esthetiek.

Lees hier meer

 

Master Civil Engineering and Management
UTwente

Dit twee jarig master programma is internationaal georiënteerd en focused zowel op de technische als non-technische aspecten van projecten. Dit betekent dat binnen de opleiding ook aandacht wordt besteed aan beleid, politiek, milieukundige rapporten, veiligheid en kosten. Zo wordt je opgeleid tot een procesmatige denker die alle aspecten van het ontwerp, bouw en uitvoering begrijpt en kan meenemen.

Lees hier meer

Economie

Master Economic Geography
Rijksuniversiteit Groningen

Binnen deze master verdiep je je in onderwerpen die te maken hebben met de ontwikkeling van een regio, zoals grondprijzen, verkeer & vervoer, infrastructuur en de arbeidsmarkt. Je krijgt bovendien een compleet overzicht van recente onderzoeken binnen de economische geografie. Je bouwt voort op de kennis die je in je bacheloropleiding hebt opgedaan.

Lees hier meer

 

Master Urban and Economic Geography
Universiteit Utrecht

Onderzoek je graag de diversiteit van zowel steden als regio’s? Dan is deze master misschien iets voor jou. Tijdens deze master ontwikkel je een brede kennis, vanuit stedelijke en internationale geografie en planning, die je kan inzetten als academische of professioneel onderzoeker van sociaal, ruimtelijke en economische vraagstukken in steden.

Lees hier meer

Geo & IT

Master GIMA (2-Jarige Engelstalige track)
Universiteit Utrecht, University of Twente, Wageningen University en Technische Universiteit Delft

GIMA staat voor Geographical Information Management and Applications en is een twee jarig Master programma (parttime & fulltime) waarmee je wordt opgeleid tot all-round manager, onderzoeker en/of applicatie specialist in het veld van geo-informatie.

Naast het werken met de laatste technologieën, leer je ook het management van geo-informatie en ruimtelijke data in organisaties structuren. Je krijgt les van professionals uit het veld die gebonden zijn aan een van de vier universiteiten; University of Twente/ITC Enschede, TU Delft, Utrecht University and Wageningen University. Deze Universiteiten combineren ieder hun specialisme binnen het veld.

Het is fulltime 2 jaar en parttime 4 jaar

Lees hier meer

 

Geomatics for the Built Environment
Technische Universiteit Delft

Tijdens deze master, Geomatics for the Built Environment, leer je geavanceerde technieken te gebruiken voor data collectie, ruimtelijke analyse en de visualisatie van data. Je verwerft kennis over het beheren en toepassen van geografische data voor het oplossen van problemen op een innovatieve manier.

Je ontwikkelt kennis van 3D modelling, GIS mapping, serious gaming en simalaties en visualisaties toe te passen in diverse velden, zoals rampmanagement en geodesign.

Lees hier meer

 

Master Geo-communicatie
Universiteit Utrecht

Burgers, overheden, internationale en lokale organisaties, bedrijven, journalisten en docenten gebruiken geografische kennis voor verschillende doeleinden. Overheden bij het wel of niet toestaan van proefboringen naar schaliegas, journalisten om verslag te doen van de crisis in de Oekraïne, burgers om gemeentelijke herindeling tegen te gaan, de VN in haar landenstatistieken en docenten om leerlingen een geografisch wereldbeeld aan te leren.

In de masteropleiding Geo-communicatie bestudeer je communicatie over geografische kennis op verschillende niveaus en leer je zelf geografische informatie ontwerpen.

Lees hier meer

 

Master Geographical Information Science
VU, Vrije Universiteit Amsterdam

Het UNIGIS programma biedt je als student een beter begrip van technische, geografische en de technische aspecten van Geographical Information Science (GIS). GIS is een van de snelst groeiende vakgebieden in het veld van informatie technologie. Het is een belangrijk middel om kennis te verzamelen en vertalen voor zowel overheden als bedrijven.

De opleiding is onderdeel van het netwerk UNIGIS met toonaangevende universiteiten en na dit programma ontvang je een UNIGIS master certificaat. Het brengt je de benodigde kennis en vaardigheden om GIS in te zetten als oplossing voor zowel management als wetenschappelijk uitdagingen. Ontwerpen en implementeren van methode en verzamelen van data. Ontwerpen van ruimtelijke analyse en ontwerpen van databases in GIS.

Lees hier meer

 

Master Geo-Information Science
WUR Wageningen

Tijdens de master Geo-information Science leer je hoe je met geografische informatiesystemen en remote-sensing technieken oplossingen kunt vinden voor ruimtelijke vraagstukken. Tijdens de opleiding ligt de focus op landelijke gebieden en op de overgang van stad naar land.

Geo-informatie speelt op steeds meer gebieden in onze maatschappij een belangrijke rol. Zo is het onmisbaar bij het oplossen van complexe vraagstukken, zoals het terugdringen van ziekten als malaria, duurzame ontwikkeling van de landbouw, en de hulpverlening na milieurampen. Ook in het dagelijks leven is geo-informatie niet meer weg te denken, denk maar aan satellietnavigatie in auto’s (TomTom), en het opzoeken van vakantiebestemmingen (Google Earth/maps).

Lees hier meer

 

MSc Cartography
Universiteit Twente, Technische Universiteit München, Technische Universiteit Wenen & Technische Universiteit Dresden

 

Wie houdt er niet van kaarten? Maar behalve dat kaarten tot de verbeelding van velen spreken zijn het ook uiterst effectieve en efficiënte hulpmiddelen om overzicht én inzicht te geven in geografische informatie. Kaarten geven onmiddellijk duidelijke antwoorden op waar-wanneer-wat vragen. Denk bijvoorbeeld aan een buienradarkaart: wanneer gaat het waar regenen? Of aan een overstromingsrisicokaart: wanneer overstroomt welk gebied en waar wonen de kwetsbare mensen die gevaar lopen? Kaarten die antwoorden moeten geven op zulke vragen zijn allang niet meer de traditionele statische papieren kaarten van vroeger. De kaarten zijn tegenwoordig dynamisch en interactief en worden vooral gebruikt op smartphones, tablets en computerschermen.

Het ontwerpen en realiseren van moderne interactieve kaarten is een specialistisch vakgebied. Een eigen nationale Masteropleiding in de kartografie zou te klein en niet levensvatbaar zijn. Maar omdat er wel degelijk een behoefte is aan academisch opgeleide kartografen hebben enkele Europese landen hun krachten gebundeld en bieden nu samen de Engelstalige MSc Cartography aan. Voor deze 2-jarige opleiding, waarin voor Nederland de Universiteit Twente een partner is, zijn Europese Erasmus Mundus beurzen beschikbaar. Studenten studeren eerst een half jaar aan de Technische Universiteit München, daarna een half jaar aan de TU Wenen en het derde half jaar aan de TU Dresden. Het laatste half jaar is bestemd voor scriptie onderzoek bij een van deze 3 universiteiten of bij de Universiteit Twente in Enschede.

 

Lees hier meer

 

Innovatie en Duurzaamheid

Master Sustainable Business and Innovation
Universiteit Utrecht

Als onderdeel van dit twee jarige master programma in Sustainable business en innovatie leer je over technologische innovaties en andere mogelijkheden die bedrijven kunnen gebruiken om op een duurzame en sociaal verantwoorde manier te werken. Vanuit academische literatuur en theorieen, praktijkvoorbeelden en case studies verwerf je inzicht in het gedrag van organisaties rondom duurzaamheid, met speciale aandacht voor processen van verandering en innovatie.

Lees hier meer

 

Master Sustainable Development
Universiteit Utrecht

Dit twee jarig master programma is gericht op studenten die zich willen inzetten voor de ontwikkeling van duurzame oplossingen. Je onderzoekt binnen dit programma veranderingen in zowel lokale als globale processen en leert over zowel korte termijn als lange termijn management van deze processen. Tijdens deze master kies je een van de volgende vier specialisaties; Energy and Materials, Global Change and Ecosystems, Environmental Governance, International Development.

Lees hier meer

 

Master European Spatial and Environmental Planning
Radboud Universiteit Nijmegen

This specialisation in Environment and Society Studies will teach you to become a spatial planner who can engage with EU policies, cooperate with planners across borders and coordinate with other sectors such as environment and economic development.

Although the main focus of European Spatial and Environmental Planning lies on the European Union and its policies and influences, the programme also addresses international policies and legislation that influence spatial planning, notably in relation to climate change. We look at the different positions member states and influential global players have on contemporary themes and critically discus how solutions can be found that would benefit all.

Lees hier meer

 

Master Energy and Environmental Sciences
Rijksuniversiteit Groningen

Het master programma Energy and Environmental Sciences focust zich op de grootschalige problemen en draagt bij aan mogelijke oplossingen voor energie en milieukundige uitdagingen.

Het programma is verbonden aan het Energy and Sustainability Research Institute Groningen (ESRIG). Tijdens de studie kun je kiezen uit de volgende drie richtingen: System Studies on Energy and Environment, Experimental Studies of Energy and Climate en Science, Business and Policy Track.

Lees hier meer

 

Landbouw en Milieu

Master Development and Rural Innovation
WUR Wageningen

Tijdens deze master komen belangrijke thema’s als waterbeheer, landbouw, rampenbeheer, beheer van natuurlijke hulpbronnen en volksgezondheid aan bod. Omgaan met technologische ontwikkelingen en de maatschappij waarin die ontwikkeling wordt geïntroduceerd vereist een fundamenteel begrip van technische innovatie en sociale processen.

Lees hier meer

 

Master Environmental Sciences
WUR Wageningen

Tijdens de master Environmental Sciences leer je om innovatieve methoden te ontwikkelen om de kwaliteit van onze leefomgeving te verbeteren. Hierbij maak je gebruik van natuurwetenschappelijke, technologische en sociaalwetenschappelijke inzichten. Je kunt bijvoorbeeld een slimme milieutechnologie ontwikkelen om milieuvervuiling te voorkomen of verminderen. Maar je kunt ook via economische instrumenten werken aan het invoeren van duurzame energie.

Lees hier meer

 

Master Environment and Society Studies
Radboud Universiteit Nijmegen
In de master Environment and Society Studies bestudeer je hoe de mens met zijn natuurlijke omgeving omgaat, hoe daaruit milieuproblemen kunnen ontstaan en hoe deze kunnen worden opgelost. Milieuvraagstukken zijn niet alleen technisch, maar vooral ook sociaal en politiek van aard. Jij onderzoekt hoe overheid, bedrijfsleven en burgers samenwerken aan milieu en duurzaamheid, van zonnepanelen in de buurt tot mondiale klimaatverandering, van lokale waterprojecten tot wereldwijde biodiversiteit. Binnen deze master kan je kiezen uit een van de onderstaandespecialisaties:​
– Corporate Sustainability
– European Spatial and Environmental Planning
– Global Environment and Sustainability
– Local Environmental Change and Sustainable Cities

Lees hier meer

Mens en Ontwikkeling

Human Geography
Universiteit Utrecht

Human Geography is een nieuwe master die in september 2017 start. Gedurende de master kun je je specialiseren in Urban Geography  of Economic Geography.

Dit master programma besteedt aandacht aan zowel sociale, culturele, economische en technologische trends en ontwikkelingen die leiden tot activiteiten, veranderingen en dynamiek in steden en regio’s. Door verbinding te zoeken met thema’s als woningbouw, arbeid, mobiliteit, vrije tijd en stedelijke planning worden veranderingen in steden vanuit ruimtelijk perspectief geanalyseerd.

Lees hier meer

 

Master International Development Studies
Universiteit Utrecht

Tijdens deze master verwerf je empirische kennis en onderzoeksvaardigheden om hedendaagse kwesties rondom internationale ontwikkeling in geografische context (locaal, regionaal en internationaal) te begrijpen en analyseren.

Het programma bestaat uit vier cursus modules, een onderzoeks- georiënteerde stage op het Zuidelijk halfrond, gevolgd door een afsluitende master thesis. Het veldwerk en onderzoek geeft je inzicht en kennis in ontwikkelingsprocessen die spelen in andere delen van de wereld. Je zal theoretische kennis in de praktijk brengen en nauw samenwerken met een lokale organisatie (bijvoorbeeld een NGO, onderzoeksinstituut, universiteit of bedrijf).

Lees hier meer

 

Master Archeology
VU, Vrije Universiteit Amsterdam

The Master’s in Archaeology gives you a world-class education in the archaeology of Europe and the adjacent Mediterranean area. You will obtain advanced skills that enable you to define relevant research questions, conduct independent research, and to report your findings according to the highest professional standards.

Lees hier meer

 

Master Human Geography
Radboud Universiteit Nijmegen

Sociale geografie is een onderzoeksveld welke zich richt op het bestuderen van ruimtelijke gedrag van mensen, bedrijven en organisaties. Tijdens deze studie observeer en analyseer je de relaties tussen menselijke activiteiten en hun ruimtelijke omgeving. Sociale geografie functioneert als een uitstekend platform om kennis van zowel Sociologie, Antropologie, Economie, Internationale relaties en ontwikkelingsstudies met elkaar te combineren. Binnen deze master kan je kiezen uit een van de onderstaande specialisaties:
Conflicts, Territories and Identities

– Cultural Geography and Tourism
– Economic Geography
– Europe: Borders, Identity and Governance
– Globalisation, Migration and Development
– Urban and Cultural Geography

Lees hier meer

 

Master Human Geography
Universiteit van Amsterdam

In dit masterprogramma bestudeer je het ruimtelijk gedrag van mensen, bedrijven en organisaties. Je onderzoekt maatschappelijke ontwikkelingen op ruimtelijk gebied zoals de Europese integratie en mondialisering, verschuivingen in de internationale arbeidsdeling, duurzame (regionale) ontwikkeling, verstedelijking van het platteland, problematiek van grote steden en migratie en mobiliteit. Tijdens dit twee jarige masterprogramma kun je als student kiezen uit een van de volgende vier richtingen: Economic Geography, Environmental Geography, Political Geography en Urban Geography.

Lees hier meer

Onderwijs

Master Geografie: educatie en communicatie
Universiteit Utrecht

Hou je van je vak, en wil je je enthousiasme graag delen? Denk je erover om aardrijkskundeleraar te worden, wil je in een andere educatieve setting aan de slag of wil je verder in communicatie of voorlichting? Vind je het leuk om met jongeren te werken en wil je hun echt iets meegeven? Ben je doordrongen van het belang van goed aardrijkskunde onderwijs voor hun begrip van de wereld? Volg dan het tweejarige masterprogramma Geografie: educatie en communicatie.

Lees hier meer

 

Master Opleiding leraar Aardrijkskunde
Rijksuniversiteit Groningen

Wil je je na je bacheloropleiding verder verdiepen in de geografie, planologie of demografie, maar ook in de praktijk de vaardigheden ontwikkelen om les te geven? Dan is deze opleiding wat je zoekt.

De opleiding duurt 2 jaar en stelt je in staat om als 1e graads docent aan de slag te gaan. In het 1e jaar leer je meer over de vakinhoud. In het 2e jaar leer je deze kennis over te brengen en leer je meer over de fysische geografie. Je werkt van het observeren van ervaren docenten naar zelfstandig lesgeven toe. Middelbare scholieren wegwijs maken in de hun omringende complexe leefomgeving, maar ook het overdragen van informatie over en het inzichtelijk maken van ingewikkelde ruimtelijke maatschappelijke kwesties vereist vakmanschap.

Lees hier meer

 

Master Opleiding leraar Aardrijkskunde
Universiteit van Amsterdam

Aardrijkskunde onderscheidt zich van andere vakken door de geografische beschouwingswijze. Dat wil zeggen: geografen bestuderen gebieden door te kijken naar de spreiding van verschijnselen en de geleding van gebieden.

Kenmerkend voor de geografische beschouwingswijze is dat de invalshoek kan variëren. Ook al wordt hier een theoretische ondergrond aangeboden, in de praktijk zal het vakdidactisch denken grotendeels proefondervindelijk geleerd moeten worden bij het lesgeven. In het aardrijkskundeonderwijs gaat het niet alleen om het beschrijven, verklaren en beoordelen van verschijnselen en gebieden, je leert leerlingen ook hoe ze tot deze geografische invalshoek kunnen komen.

Lees hier meer 

 

Verkeer en Logistiek

Master Spatial, Transport and Environmental Economics
Vrije Universiteit Amsterdam

Als je geïnteresseerd bent in het spanningsveld tussen economische groei, de ontwikkeling van steden, de woon-werkomgeving, mobiliteit, de uitputting van de aarde en de mogelijkheden van nieuwe energiebronnen dan is de Master Spatial, Transport and Environmental Economis de studie voor jou. Het studieprogramma biedt je de mogelijkheid om je te specialiseren in vier richtingen of een combinatie daarvan. Het programma biedt zowel de theoretische basis als praktische vaardigheden die nodig zijn om complexe problemen op te lossen. Daarnaast leer je theoretische oplossingen om te zetten in helder en toepasbaar beleidsadvies.

Lees hier meer

 

Master Urban, Port & Transport Economics
Erasmus Universiteit Rotterdam

Are you fascinated by transport and its driving role in economic development? Do you enjoy the hustle and bustle of the city, where economic growth manifests itself? This programme focuses on the challenges in better organising and managing transport, logistics and cities, boosting further economic growth. Through interactive lectures, challenging assignments and lively debates you learn to apply the appropriate methods for a wide range of real-life issues.

lees hier meer

Water

Master Aquaculture and Marine Resource Management
WUR Wageningen

Aquacultuur en visserij staan steeds meer in het teken van duurzaamheid en het behoud van biodiversiteit. Hoe kunnen we het ecosysteem van oceanen, zeeën, en rivieren exploiteren zonder het te vernietigen? Hoe kunnen we vis productie omzetten naar het duurzaam management van mariene bronnen?

Tijdens de master Aquaculture and Marine Resource Management kun je je specialiseren in drie richtingen: Aquacultuur, Marine resources and ecology, en Marine governance. Je kunt gaan werken voor bijvoorbeeld de visserij, maar ook voor voedselproducenten en dierentuinen. Daarnaast kun je aan de slag als adviseur of onderzoeker bij onderzoeksinstellingen, overheidsinstanties, of NGO’s.

Lees hier meer

 

Master Water Science and Management
Universiteit Utrecht

Dit master programma geeft je zowel technische kennis van water management als de capaciteit om deze kennis aan maatschappelijke vraagstukken te relateren. In trends rondom duurzame ontwikkeling en samenwerking met diverse stakeholders, zoals overheden en bedrijven, speel je een belangrijke rol.

Door de multidisciplinaire aanpak leer je om water management vanuit de nood van duurzame ontwikkeling te bekijken, door de functies die water vervult voor mens en natuur mee te nemen.

lees hier meer

 

Master Hydrology
VU, Vrije Universiteit Amsterdam

Water is één van de belangrijkste en meest fascinerende natuurlijke hulpbronnen van de aarde. We kunnen gewoon niet zonder. Veilig en schoon water wordt echter steeds schaarser en conflicten over water nemen toe. Dus hoe zorgen we ervoor dat er genoeg water beschikbaar is voor iedereen? Kunnen we zorgen voor water van goede kwaliteit voor landbouw, ecosystemen en mensen? En hoe kunnen we de impact van extreme overstromingen in dichtbevolkte stedelijke gebieden minimaliseren?

Nederland staat internationaal bekend om zijn expertise op het gebied van waterbeheer. Dus waar kan je beter hydrologie studeren dan in Amsterdam? In onze Master onderzoek je internationale uitdagingen en processen met betrekking tot water vanuit een systeemperspectief.

Lees hier meer