HBO

Geo-studies op het HBO

Denk je over een hbo-opleiding met geo? Je kunt kiezen uit verschillende bachelor-opleidingen, waar je in vier jaar helemaal de diepte in gaat.

Bij de Hogeschool Utrecht kun je terecht voor een bacheloropleiding Geodesie/Geo-informatica. Dit is een behoorlijk technische opleiding, gericht op inwinning, verwerking en afbeelden van gegevens. Je maakt gebruik van satellietbeelden en nauwkeurige meetinstrumenten. Ben je meer geïnteresseerd in de water sector dan is de opleiding Ocean Technology aan het Maritiem Instituut Willem Barentsz misschien wel wat voor jou. Je houdt je hier bezig met het in beeld brengen van de wereld onder water. Ben jij een echte aardrijkskundefanaat? Kijk dan eens naar de nieuwe opleiding Geo Media & Design aan de Aeres Hogeschool of HAS Hogeschool! Hier combineer je aardrijkskunde met nieuwe media en design.

Misschien lijkt geo je wel leuk, maar niet als hoofdvak? Prima, wat dacht je bijvoorbeeld van land- en watermanagement, stedenbouwkundig ontwerpen of verkeer- en vervoerskunde? Bij de hogescholen Saxion, Van Hall Larenstein, Windesheim en NHTV kun je kiezen uit een breed aanbod van opleidingen waarin geo een rol speelt.

Bouw en Planning

Bachelor Civiele Techniek
Avans Hogeschool Tilburg

Je hebt oog voor je omgeving. Ziet overal om je heen technische werken. Wegen, tunnels, stations, dijken. Jij kijkt met bewondering naar die grote constructies. Er schuilt een wereld van techniek achter. Het kleinste detail vind je even belangrijk als het grote geheel. Je hebt aanleg voor natuurkunde. Grote kans dat er een civiel technicus in je schuilt!

Lees hier meer

 

Bachelor Ruimtelijke ontwikkeling
Avans Hogeschool Tilburg

Terreinen en wijken interesseren jou. En wie er bepaalt wat er gebouwd wordt. In de specialisatie Bouwmanagement en Vastgoed van Ruimtelijke Ontwikkeling leer je gebouwen te ontwerpen en te beheren. Een gemeente wil meer ondernemers naar de stad trekken. Jij bedenkt als projectontwikkelaar waar kantoren en winkels komen. Of jij ontwerpt de openbare ruimte. De overheid en bedrijven kunnen jouw expertise over bouwprojecten goed gebruiken.

Lees hier meer

 

Bachelor Civiele Techniek
NHL Hogeschool, Leeuwarden

Ben jij gefascineerd door grond en water? Vind jij grote constructies zoals aquaducten, sluizen, zeedijken en bruggen interessant? Wil jij werken aan de infrastructuur van de toekomst? De opleiding Civiele Techniek is dan echt iets voor jou!

– Een praktijkgerichte opleiding door realistische praktijkopdrachten en docenten direct uit en in de praktijk
– Aantrekkelijke excursies, gastcolleges en stages
– Persoonlijke aandacht voor jou door de kleinschaligheid van de opleiding met ca. 25 studenten per leerjaar.
– Samenwerkingen met andere technische opleidingen zoals Bouwkunde, Ruimtelijke Ontwikkeling en Werktuigbouwkunde in multidisciplinaire projecten.
– Je werkt met de nieuwste 4D BIM-software waarin je razendsnel kunt ontwerpen, sterkteberekeningen maakt en processen stuurt. We lopen hiermee voorop in vergelijking met andere Civiele Techniek-opleidingen in Nederland.
– Door Elsevier Beste Studies 2021 bekroond met een zilveren medaille.

Lees hier meer

 

Bachelor Civiele techniek
HAN Hogeschool Nijmegen en Arnhem

Is een brug voor jou meer dan een oversteek over een rivier of weg en zie jij ook meer mogelijkheden met een tunnel, dijk of parkeergarage. Al tijdens de opleiding hbo Civiele Techniek ontwerp en bouw jij een jachthaven en een tunnel, leer je alles over het ontwerpen en aanleggen van wegen en sporen en ga je serieus aan de slag met de inrichting van ons land.Het vakgebied is zo breed, dat er voor jou voldoende uitdaging is. Wie weet geef jij als civiel ingenieur straks vorm aan onze woon- en leefomgeving!

Lees hier meer

 

Major Ruimtelijke Ontwikkeling
Hanze hogeschool Groningen

De major Ruimtelijke Ontwikkeling is een major van de bacheloropleiding Built Environment. Na het gemeenschappelijke eerste jaar kiest iedere student een major: Bouwkunde, Civiele Techniek of Ruimtelijke Ontwikkeling.

Bij deze major leer je alles over interventies in een veranderende omgeving. Onder andere stedelijk water, planontwikkeling, relevante rechtsgebieden en samenwerken met andere partijen komen aan de orde.

Je leert ruimtelijk analyseren, plannen ontwikkelen, ontwerpen en toekomstgericht werken.

In het derde jaar doe je minimaal één van de verplichte minoren: Urban Governance of Urban Regeneration.

Lees hier meer

 

Bachelor Landscape Design
HAS Hogeschool Den Bosch

Bij de studie Landscape Design leer je ontwerpen maken voor de buitenruimte. Je gaat op zoek naar de optimale inrichting voor een gebied. Hierbij besteed je zowel aandacht aan de vormgeving als aan het gebruik. Als ontwerper moet je creatief én innovatief zijn. Je moet buiten bebaande paden durven gaan. Tijdens de opleiding stimuleren we jouw creativiteit en leren we hoe je tot nieuwe ideeën komt.

Lees hier meer

 

Management van de Leefomgeving
HAS Hogeschool Den Bosch

Nederland is een klein en dichtbevolkt landje. Onze ruimte is beperkt en moet voor veel doeleinden gebruikt worden: om te wonen, te werken, te recreëren, voor de aanleg van wegen en spoorwegen, maar ook om voedsel te verbouwen. Voor het bepalen wat de keuze gaat worden, heb je een brede kennis van natuur, landbouw, water, cultuur, recreatie en ruimte nodig. Daarbij zijn goede communicatie en een flinke dosis creativiteit geven belangrijk.

Lees hier meer

 

Bachelor Ruimtelijke ontwikkeling en Planologie
Hogeschool Rotterdam

Hoe kunnen we met minder ruimte en meer mensen toch optimaal gebruik maken van de omgeving? Dat kan alleen maar door innovatieve oplossingen (boven- en ondergronds) te bedenken om creatief met de beschikbare ruimte om te gaan. Dat is de uitdaging voor planologen en stedenbouwers: zij zijn degenen die samen met belanghebbenden bedenken hoe ze de beperkte ruimte zo goed mogelijk kunnen inrichten. Als planologisch ingenieur heb je invloed op de inrichting van de ruimte!

Lees hier meer

 

Bachelor Civiele Techniek
HZ Delta Academy Vlissingen

Als civiel technicus stuur je grote nationale en internationale projecten aan, zoals de bouw of het ontwerp van bruggen, wegen en dijken of misschien zelfs tunnels, eilanden en vliegvelden voor de kust. Je bent altijd gericht op vooruitgang en verdiept je in vraagstukken rond weg- en waterbouwkunde, zoals de kustveiligheid in deltagebieden.

De opleiding is breed opgezet en gericht op infrastructuur. De nadruk ligt op het ontwerpen van constructies, met als belangrijk onderdeel weg- en waterbouw.

Lees hier meer

 

Bachelor Bouwkunde
In Holland Hogeschool Delft

Als bouwkundig ingenieur kun je aan de slag bij overheden, advies- en ingenieursbureaus en aannemers. Ook als je van wetenschap houdt, kun je in de Bouwkunde je uitdaging vinden: er wordt veel onderzoek gedaan naar nieuwe materialen op het gebied van composieten (lichtgewicht bouwen), innovatieve technieken, uitvoeringsmethoden, metingen en monitoring.

Je volgt lessen in en werkt aan projecten over onderwerpen als construeren, wiskunde, technisch tekenen (handmatig en digitaal), bouwfysica en landmeten.

Lees hier meer

 

Bachelor Civiele Techniek
In Holland Hogeschool Delft

Als civiel ingenieur heb je veel verschillende carrièremogelijkheden. Er is, ook in de huidige economische omstandigheden, veel vraag naar civieltechnische ingenieurs, zowel in Nederland als internationaal. Je kunt aan de slag bij overheden, advies- en ingenieursbureaus en aannemers. Je volgt lessen in en werkt aan projecten over onderwerpen als technisch tekenen (handmatig en digitaal), vloeistofmechanica, landmeten, grondmechanica en waterbouwkundige constructies.

Lees hier meer

 

Bachelor Ruimtelijke Ontwikkeling/Mobiliteit
NHL Hogeschool, Leeuwarden

In het verkeer heb je niet alleen met voertuigen, maar vooral ook met mensen te maken. Het is een mix tussen mobiliteit, psychologie en management. Als mobiliteitsadviseur breng jij deze elementen samen in een goede visie en geef jij Nederland vorm. Tijdens de opleiding ben je – naast de theorie – direct veel bezig met de praktijk. De opleiding werkt nauw samen met de kenniscentra Shared Space en Ruimtebouwers. Je doet zo werkervaring op en leert je toekomstige werkgevers kennen.

Lees hier meer

 

Bachelor Stedenbouwkundig Ontwerpen
Saxion Hogeschool Deventer

Bij de studierichting Stedenbouwkundig Ontwerpen, één van de Urban Studies, leer je hoe je een vitale stedelijke samenleving kunt ontwerpen. De kennis en vaardigheden die je leert, pas je direct toe bij projectopdrachten voor het werkveld. Doordat je vanaf het eerste jaar samenwerkt met studenten van Ruimtelijke Ordening en Planologie en Bestuurskunde leer je breder te kijken. Dit helpt je om tot nieuwe ideeën en oplossingen te komen voor de bestuurlijke en ruimtelijke vraagstukken van morgen.

Lees hier meer

 

Bachelor Tuin -en Landschapsinrichting
Van Hall en Larenstein, Velp

Wij Nederlanders zijn voortdurend bezig met ons landschap. Vrijwel al het groen in ons land is ontworpen en aangelegd. Maar af is het nooit! Stad en landschap zijn voortdurend in ontwikkeling. Jij levert in je toekomstige werk een bijdrage aan een duurzame en mooie leefomgeving. Dit doe je samen met architecten, stedenbouwkundigen, ecologen, civieltechnici, kunstenaars en natuurlijk bewoners op een creatieve en onderzoekende manier. Ben je creatief, onderzoekend en oplossingsgericht en wil je een bijdrage leveren aan een duurzame en mooie leefomgeving? Dan is Tuin- en Landschapsinrichting iets voor jou!

Lees hier meer

 

Bachelor International logistics engineering
NHTV – Internationale Hogeschool Breda

Zorg jij voor de meest efficiënte bevoorrading van een magazijn? Regel jij dat vrachtauto’s altijd optimaal geladen de weg op gaan? Ben jij verantwoordelijk voor de logistieke processen in het havengebied?

Na je afstuderen in Breda ben jij de duizendpoot met helikopterview die ervoor zorgt dat de juiste mensen, materialen en informatie op het juiste moment op de juiste plaats zijn!

NHTV biedt twee logistieke opleidingen. Je kunt kiezen voor de opleiding Logistiek en economie of de opleiding Logistics Engineering. De opleiding worden ook engelstalig aangeboden. In de economische opleiding is meer aandacht voor financiële aspecten en marketing. De technische opleiding legt meer nadruk op opslag en transport van goederen, ICT.

Lees hier meer

 

Bachelor Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit
Hogeschool Windesheim in Almere

Kruispunten slim ontwerpen, doorstroom van verkeer verbeteren en onderzoek doen naar verkeersgedrag. In de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit leer je hoe je het verkeer én de samenleving in goede banen leidt.

Hoe los je de files op? Hoe zorg je dat mensen niet appen achter het stuur? Hoe organiseer je goed openbaar vervoer? Dat soort dingen leer je hier. Verkeer en vervoer staan in deze opleiding centraal, maar wèl binnen het brede werkveld van ruimtelijke ontwikkeling. We kijken ook naar bijvoorbeeld de belangen van milieu en natuur. In de studie krijg je naast vakinhoud ook een goede algemene basis over bijvoorbeeld projecten leiden, adviseren en slim samenwerken.

Lees hier meer

 

Bachelor Toegepaste Aardrijkskunde
onderdeel van Management van de Leefomgeving
Van Hall Larenstein, Leeuwarden

In ons dichtbevolkte Nederland heeft iedereen zijn eigen wensen en belangen voor het gebruik van de ruimte. Elk gebied heeft daarnaast zijn eigen landschappelijke kenmerken. Bewoners, ondernemers, natuurbeheerders, projectontwikkelaars en beleidsmakers: jij leert hoe je ze betrekt bij de ontwikkeling en inrichting van een gebied. En als een spin in het web stuur jij straks alle processen aan! Kun jij verschillende soorten mensen bij elkaar brengen en weet jij creatieve oplossingen te bedenken? Wil je aan de slag met de inrichting van gebieden en regionale ontwikkeling? Kortom, wil jij aardrijkskunde echt gaan toepassen? Dan is Toegepaste Aardrijkskunde echt iets voor jou.

Lees hier meer

Ruimtelijke ordening en planologie
Saxion hogeschool Deventer

Iedereen wil graag op zijn eigen manier prettig leven. Nu en ook in de toekomst. En dat terwijl de samenleving volop in ontwikkeling is en belangen soms flink kunnen botsen. Als planoloog zoek je hoe we alle voorzieningen op de juiste plek in de stad krijgen. Voor iedereen. Voor nu en later.

Lees hier meer

Landmeetkunde
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Tijdens je studies verdiep je je in allerlei meettechnieken waarmee je de omgeving in kaart brengt en gebouwen en infrastructuurwerken kan opmeten en uitzetten. Zowel klassieke (waterpasinstrumenten, totaal station, GNSS) als nieuwe meettechnieken zoals laserscanning en fotogrammetrie maken deel uit van je opleiding. Als student ga je ook echt het veld in met je meetapparatuur tijdens projecten en stages. Naast visualisatie van dataverwerking maak je ook ontwerpen en uitvoeringsplannen voor verkavelingen.

Je bent de eerste schakel bij vastgoedprojecten of stedenbouwkundige werken.

Als toekomstig landmeter heb je nood aan een brede basis bouwkunde én recht. Een goede achtergrondkennis is nodig wanneer je optreedt als landmeter-expert bij afpalingen van eigendomsgrenzen of wanneer je objectief advies verleent rond vastgoed en plaatsbeschrijvingen.

lees hier meer

Geo-ICT

Bachelor Geo Media & Design
Aeres Hogeschool, Almere

De technologische veranderingen gaan snel en steeds meer geo-informatie is eenvoudiger voorhanden. Waar je vrienden zijn in de stad of op dat leuke festival? Gaat het regenen? Heeft de trein vertraging en is er nog plek? Binnen een paar seconden weet je het.

De studie Geo media & design gaat daarover. Al tijdens je studie doe je ervaring op in visuele verhalen vertellen door middel van websites, online kaarten en animaties, maar ook het op een logische manier in kaart brengen van gegevens over landschappen, steden en infrastructuur voor echte organisaties. Voorbeelden hiervan zijn het in kaart brengen van gebieden die onderlopen bij een dijkdoorbraak, een infographic maken van de toestroom van toeristen naar de stad of het virtueel ontwerpen van de nieuwste wijk van Almere in 3D.

Lees hier meer

 

Bachelor Geo Media & Design
HAS Hogeschool Den Bosch

Tijdens de gloednieuwe interactieve hbo-opleiding Geo Media & Design combineer je het vak aardrijkskunde met nieuwe media en design. Tijdens de opleiding leer je geografisch denken en complexe vraagstukken inzichtelijk maken. Dat valt nog niet mee, want politieke, economische, duurzame en sociale belangen drukken een belangrijke stempel op deze vraagstukken.

Een Geo Media Designer is een nieuw soort geograaf die de X-factor van informatie begrijpt en inzet om tot nieuwe producten en diensten te komen. Dit doe je door vier jaar lang de werelden van virtual reality, serious gaming, YouTube, visual journalism, infographics te verkennen in combinatie met een flinke dosis geografie.

Lees hier meer

 

Bachelor Geodesie / Geo-Informatica
(onderdeel van Built Environment)
Hogeschool Utrecht

Het ene moment zit je in een belangrijk overleg over de aanleg van een infrastructureel project, zoals de hogesnelheidslijn. Of je ontwikkelt een app waarmee je in een 3D-model kunt zien waar er leidingen onder het wegdek lopen. Tijdens de opleiding Geodesie (Geodesie/Geo-informatica) leer je verder te kijken dan de grenzen van je eigen specialisme, zodat je straks goed leiding kunt geven aan vakmensen in de meest uiteenlopende projecten.

Lees hier meer

Geo-ICT
novi hogeschool, utrecht

Geografisch informatiesysteem en ICT zijn de afgelopen jaren sterk naar elkaar gegroeid. Er ontstaat steeds meer een behoefte vanuit ondernemingen en de overheidsorganisaties om locatiedata te verwerken en te gebruiken. Geo-ICT is dan ook een ICT-discipline die snel volwassen wordt. Deze studierichting geeft je de mogelijkheid je breed en praktijkgericht te ontwikkelen.

Lees hier meer

 

ICT Academie Apeldoorn / Hogeschool Capabel

Hogeschool Capabel verzorgt in samenwerking met ICT Academie Apeldoorn een HBO Bachelor ICT opleiding met twee specialisaties: Software Engineering en GEO-ICT.

Dit is een deeltijd opleiding die in vier jaar of zelfs drie jaar afgerond kan worden door één dag per week lessen te volgen.

Deze opleiding onderscheidt zich door de klassikale lessen (i.p.v. alleen online zoals bij andere opleiders), de kleinschalige opzet en de persoonlijke aandacht.

Meer weten: https://www.ictaa.nl/hbo-bachelor-geo-ict/

 

Innovatie en Duurzaamheid

Minor Wind Energy Project Management
HAN Hogeschool

De HAN verzorgt in samenwerking met OutSmart de Engelstalige minor Wind Energy Project Management. Deze minor is bedoeld voor studenten Techniek en studenten Economie en Management en is uniek in de wereld.

Windenergie is internationaal ‘booming business’. De komende 20 jaar ontstaan er alleen al in Europa zo’n 200.000 banen in deze sector. Op dit moment is er grote behoefte aan medewerkers die kijk hebben op zowel de technische als de economische en managementaspecten: specialisten die ook generalist zijn.

Lees hier meer

 

Seece; werken en leren met Energie
HAN Hogeschool

Via Werken en Leren met Energie combineert technisch talent een baan bij een energiegerelateerd bedrijf met een opleiding Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Dit traject biedt een oplossing voor bedrijven die last krijgen van het groeiende arbeidstekort in de techniekbranche.

Lees hier meer

Klimaat en management
Saxion hogeschool Deventer

Hoe we met klimaatverandering omgaan, is de belangrijkste opgave voor de toekomst. We weten het allemaal, maar we weten niet goed hoe we dat moeten doen. En daar kom jij om de hoek kijken. Als afgestudeerd expert Klimaat en Management weet jij hoe je klimaatoplossingen voor de toekomst vormgeeft.

Lees hier meer

Landbouw & Milieu

Bachelor Bos en Natuurbeheer
Van Hall en Larenstein, Velp

Natuur is het waard beschermd te worden. Bos- en natuurgebieden bieden plaats aan tal van waardevolle planten en dieren. Maar natuur vervult nog veel meer functies, zoals houtproductie. Nederland is een grootverbruiker van hout en hout vormt een belangrijke inkomstenbron voor veel boseigenaren. Daarnaast zorgt voldoende groen om je heen ook nog eens voor de nodige gezondheidsvoordelen, je kunt je beter concentreren en wordt minder snel ziek. Genoeg redenen om voor groen te gaan!

Lees hier meer

 

Bachelor Milieukunde
Van Hall en Larenstein, Leeuwarden

In deze actuele opleiding verdiep je je in duurzame ontwikkeling, hernieuwbare energie, technologische innovaties, klimaatafspraken, millenniumdoelen, gezondheid en veiligheid. Afhankelijk van de invulling van je studie doe je dat bijvoorbeeld via omgevingskwaliteit, schoon drinkwater, schone bodems, duurzame energie of natuurontwikkeling. Je gaat binnen en buiten aan de slag, onderzoekt, adviseert en bent innovatief bezig.

Lees hier meer

 

Bachelor Agrotechniek en Kennismanagement
Aeres Hogeschool

Heb jij een passie voor techniek en machines en vind je het ook leuk om met mensen om te gaan? Met de studierichting Agrotechniek & Kennismanagement leer je over de technische kant van de agrarische sector én weet je anderen te interesseren voor jouw vakgebied. Wie weet leer jij straks een groep Roemenen hoe je met GPS nauwkeurig het land kan bewerken, of geef jij een instructie over een door jou ontworpen besturingssysteem voor een balenpers. Agrotechniek & Kennismanagement is één van de 10 studierichtingen binnen de hbo-opleiding Educatie & kennismanagement groene sector.

Lees hier meer

 

Bachelor Landscape and Environment Management
In Holland Hogeschool Delft

Heb je oog voor de natuur, het landschap en je omgeving? Wil je meewerken aan een leefbare, groene woon-werkomgeving met schone grond, water en lucht? Dan moet je bij de opleiding Landscape and Environment Management zijn!

Je ontwikkelt tijdens de opleiding ook praktische vaardigheden zoals het nemen van (water- en bodem)monsters, het determineren van flora en fauna in het veld, laboratoriumvaardigheden en computervaardigheden. Je leert bijvoorbeeld werken met computermodellen als GIS en AutoCad.

Lees hier meer

Onderwijs

Lerarenopleiding Aardrijkskunde
HAN Hogeschool

Als leraar aardrijkskunde laat je leerlingen de natuurlijke processen van bodems, het weer en de klimaten ontdekken. Maar brengt hen ook kennis bij over de sociale en economische verhoudingen in een land of gebied. Zodat ook zij oog krijgen voor hun geografische omgeving en de veranderingen op aarde. Om je hierop voor te bereiden, passeren vakdidactiek, onderwijskunde en vakkennis de revue. De Lerarenopleiding Aardrijkskunde heeft diverse vormen van klassikaal onderwijs en daarnaast veldwerk.

Lees hier meer

 

Lerarenopleiding Aardrijkskunde
Hogeschool Rotterdam

Bij de Lerarenopleiding Aardrijkskunde verdiep je je zowel in de sociale geografie als in de fysische geografie. Met vakken als Politieke Geografie, Economische geografie, Europa, maar ook Geologie en Geomorfologie, Milieukunde, Weer en Klimaat en Cartografie. En omdat je als toekomstig leraar Aardrijkskunde niet alle verschijnselen vanuit je studeerkamer kunt bestuderen, ga je regelmatig op excursie. In Nederland, maar ook buiten onze landsgrenzen.

Lees hier meer

 

Lerarenopleiding Aardrijkskunde
Fontys Hogeschool Tilburg

Houd jij de wereld nauwlettend in de gaten? Heb je een brede interesse voor mensen, landschappen, geografie en politiek? En vind je het leuk om kennis over te dragen? Dan is de Lerarenopleiding Aardrijkskunde wellicht iets voor jou.

Als leraar ben je, naast een expert op je vakgebied, ook pedagoog, communicatiedeskundige en organisatietalent in één. Het is een veelzijdig beroep en vereist veel kwaliteiten.

Lees hier meer

ITESS Geography
NHL Stenden Hogeschool, Groningen

Houd jij je bezig met internationale vraagstukken, zoals klimaatverandering, duurzaam samenleven of het migratievraagstuk en sta je open voor verschillende culturen? Vraag jij je af hoe landschappen dichtbij en veraf gevormd zijn door mens en natuur? Kortom: ben jij geïnteresseerd in de wereld en lijkt het je leuk om jouw kennis te delen met jongeren, niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten? Dan is de International Teacher Education for Secondary School (ITESS) misschien wel iets voor jou. ITESS Geography is een 4-jarige Engelstalige bachelor opleiding die je voorbereid om les te geven op een internationale scholen in Nederland of elders in de wereld. ITESS-studenten zijn afkomstig uit verschillende werelddelen. De opleiding is gevestigd in de leuke studentenstad Groningen, maar om kennis te maken met het internationale onderwijs ga je voor stage of studie regelmatig naar het buitenland.

lees hier meer

Verkeer en Logistiek

Bachelor International logistics and economics
NHTV – Internationale Hogeschool Breda

Na je afstuderen aan NHTV Breda ben jij de spin in ’t web die zorgt voor een optimale communicatie en een efficiënte organisatie van logistieke processen!

Zorg jij dat de iPad op tijd in de winkels ligt? Voorkom jij lange wachtlijsten in het ziekenhuis? Regel jij de bezoekersstromen op een luchthaven? Deze opleiding leidt je op tot logistiek manager.

Lees hier meer

 

Mobiliteit (verkeerskunde)
NHTV – Internationale Hogeschool Breda

Gedrag, ontwerp, planning en onderzoek komen aan de orde. Je leert hoe je een veilige weg ontwerpt, verkeer in goede banen leidt en mensen kunt beïnvloeden in het maken van slimme vervoerskeuzes. In projecten werk je samen met medestudenten en externe partijen, zoals advies-bureaus, provincies of gemeenten.

Lees hier meer

 

Luchtverkeersleider
Luchtverkeersleiding Nederland

Een luchtverkeersleider zorgt voor het begeleiden van vliegtuigen in ons luchtruim en op Nederlandse vliegvelden. Een verantwoordelijke baan, waarvoor niet één specifieke vooropleiding vereist is. Onze luchtverkeersleiders hebben met elkaar gemeen dat ze oplossingsgericht denken, creatief zijn en sturend leiding kunnen geven. Bezit jij deze kwaliteiten ook? Laat dan de luchtverkeersleider in je los!

Lees hier mee

 

Integrale Veiligheid
In Holland

Je adviseert organisaties over het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van de medewerkers. Om je adviezen te onderbouwen, verricht je onderzoek en doe je metingen in het bedrijf. 

De integrale veiligheidsmedewerker kan op alle niveaus binnen het bedrijf meepraten over veiligheidskunde, van de directie tot het middenmanagement en de werkvloer. Met je diploma op zak kun je kiezen voor een functie bij uiteenlopende bedrijven, diensten en tal van non-profitorganisaties en commerciële instellingen.

Lees hier meer

 

Bachelor Luchvaarttechnologie
In Holland Hogeschool Delft

De hbo-opleiding Luchtvaarttechnologie leidt je op tot Bachelor of Engineering in het brede werkveld van de lucht- en ruimtevaartindustrie. Tijdens deze vierjarige opleiding ligt de focus op het ontwerpen en construeren van vliegtuigen en vliegtuigdelen. Je leert over techniek in het algemeen en doet praktische ervaring op tijdens je stages.

Lees hier meer

Water

Berghauser Pont Academy

Berghauser Pont Academy verzorgt hoogwaardige en praktijkgerichte (juridische) cursussen, zoals omgevingswet en klimaatadaptatie voor het vakgebied water.

Lees hier meer

 

Young expert programme water

In het programma YEP Water doen Nederlandse en buitenlandse jongeren 1 of 2 jaar internationale ervaring op in de watersector.

Lees hier meer

 

Carrièretijger

Bekijk hier de studies die je kunt gaan doen als je wilt gaan werken in de watersector.

Lees hier meer

 

Water, wereldwerk!
Human Capital Program

Op deze website vind je informatie over opleidingen en beroepen in de watersector. Ontdek de mogelijkheden van werken, leren en innoveren!

Lees hier meer

 

Wetskills

Wetskills zijn evenementen waar Nederlandse waterstudenten samen met buitenlandse studenten werken aan innovatieve oplossingen voor internationale waterproblemen.

Lees hier meer

 

UNESCO-IHE
Unesco-Ihe Institute for Water Education

Het UNESCO-IHE Institute for Water Education in Delft is het kennis- en opleidingscentrum voor water van UNESCO.

Lees hier meer

 

Dutch Water Sector

Engelstalige website over studeren en werken in de Nederlandse watersector. Nederland heeft enkele van ’s werelds topinstituten op het gebied van water.

Lees hier meer

 

Wateropleidingen.nl

Wateropleidingen organiseert opleidingen en cursussen voor mensen die werkzaam zijn in het werkveld water: drinkwater, waterzuivering, riolering en waterbeheer.

Lees hier meer

 

Nationaal watertraineeship

Net afgestudeerd en op zoek naar een spetterende start van je carrière? Het Nationaal Watertraineeship biedt je een eerste baan.

Lees hier meer

 

Stages en traineeships
Waterschappen

De waterschappen hebben regelmatig stages, afstudeeropdrachten, traineeships en BBL-plekken in de aanbieding. Interesse?

Lees hier meer

 

BSc Ocean Technology
Maritime Institute Willem Barentsz, Terschelling

De opleiding BSc Ocean Technology op Terschelling leidt op tot het beroep “hydrografisch surveyor”. Deze meetspecialisten zijn werkzaam op de grens van land en water: ze brengen de zeebodem in beeld, waar ook ter wereld. Het werk is nodig op alle plekken waar wij als mensen iets met de zeebodem doen: baggeren, landaanwinning, het plaatsen van installaties in verband met offshore-activiteiten, maar ook het opsporen van wrakken, van vliegtuigen bijvoorbeeld, of het verzamelen van wetenschappelijke waarnemingen. De opleiding is uniek in Nederland en het eiland zorgt voor een kleinschalige wereld die  in onderwijsland niet vaak voorkomt en door alle betrokkenen als bijzonder aangenaam wordt ervaren. Kom vooral naar een van onze open dagen om dat met eigen ogen te bekijken!

Lees hier meer

 

Bachelor Kust- en Zeemanagement
Van Hall en Larenstein, Leeuwarden

Veranderingen van het klimaat hebben grote gevolgen, voor zowel de biologie, ecologie, flora en fauna van de oceanen als voor de kustveiligheid. Hoe wordt de kust in de toekomst beschermd en gebruikt? Hoe worden visquota vastgesteld? En hoe weeg je alle belangen tegen elkaar af?

Bij Kust- en Zeemanagement leer je meer op het gebied van mariene biologie, economie en procesmanagement. Maar denk ook aan aardrijkskunde, oceanografie, havenontwikkeling, zeerecht, getijde- en windenergie, visserij, kustverdediging of walvisspotten op een verantwoorde manier.

Lees hier meer

 

Bachelor Land -en Watermanagement
Van Hall en Larenstein, Velp

Nederland en water… een combinatie die al eeuwenlang zowel ‘gevecht’ als ‘succes’ betekent. We hebben wereldwijd een enorme reputatie in onze omgang met water, en terecht! Door de klimaatverandering wordt het gevecht harder maar ook uitdagender, en wordt creativiteit gevraagd. Nog hogere dijken bouwen is niet genoeg, water moet de ruimte krijgen. Hoe combineren we dat met recreatie en natuur? En hoe zorgen we voor voldoende goed drinkwater – overal ter wereld? Belangrijke uitdagingen voor de land- en watermanager!

Lees hier meer

 

Bachelor Watermanagement
HZ Delta Academy Vlissingen

Water, gebiedsontwikkeling, ecologie en technologie spreken jou aan. In de toekomst wil jij deltagebieden aantrekkelijk maken voor toeristen, bedrijven en burgers. Zonder de natuur uit het oog te verliezen! Als je kiest voor de opleiding Watermanagement aan de HZ Delta Academy leer je alles over waterbeheersing en de invloed van klimaatverandering op leefomgevingen.

Aan het einde van het eerste jaar kies je een afstudeerrichting: Aquatische Ecotechnologie of Delta Management. Je wordt opgeleid tot een professional die in de toekomst het verschil kan maken in binnen- en buitenland. De HZ ligt midden in de Zuidwestelijke Delta, je ziet dus alles wat je leert direct terug in de praktijk!

Lees hier meer