HBO

Geo-studies op het HBO

Denk je over een hbo-opleiding met geo? Je kunt kiezen uit verschillende bachelor-opleidingen, waar je in vier jaar helemaal de diepte in gaat.

Bij de Hogeschool Utrecht kun je terecht voor een bacheloropleiding Geodesie/Geo-informatica. Dit is een behoorlijk technische opleiding, gericht op inwinning, verwerking en afbeelden van gegevens. Je maakt gebruik van satellietbeelden en nauwkeurige meetinstrumenten. Ben je meer geïnteresseerd in de water sector dan is de opleiding Ocean Technology aan het Maritiem Instituut Willem Barentsz misschien wel wat voor jou. Je houdt je hier bezig met het in beeld brengen van de wereld onder water. Ben jij een echte aardrijkskundefanaat? Kijk dan eens naar de nieuwe opleiding Geo Media & Design aan de Aeres Hogeschool of HAS Hogeschool! Hier combineer je aardrijkskunde met nieuwe media en design.

Misschien lijkt geo je wel leuk, maar niet als hoofdvak? Prima, wat dacht je bijvoorbeeld van land- en watermanagement, stedenbouwkundig ontwerpen of verkeer- en vervoerskunde? Bij de hogescholen Saxion, Van Hall Larenstein, Windesheim en NHTV kun je kiezen uit een breed aanbod van opleidingen waarin geo een rol speelt.

Bouw en Planning

Bachelor Civiele Techniek
Avans Hogeschool Tilburg

Je hebt oog voor je omgeving. Ziet overal om je heen technische werken. Wegen, tunnels, stations, dijken. Jij kijkt met bewondering naar die grote constructies. Er schuilt een wereld van techniek achter. Het kleinste detail vind je even belangrijk als het grote geheel. Je hebt aanleg voor natuurkunde. Grote kans dat er een civiel technicus in je schuilt!

Lees hier meer

 

Bachelor Ruimtelijke ontwikkeling
Avans Hogeschool Tilburg

Terreinen en wijken interesseren jou. En wie er bepaalt wat er gebouwd wordt. In de specialisatie Bouwmanagement en Vastgoed van Ruimtelijke Ontwikkeling leer je gebouwen te ontwerpen en te beheren. Een gemeente wil meer ondernemers naar de stad trekken. Jij bedenkt als projectontwikkelaar waar kantoren en winkels komen. Of jij ontwerpt de openbare ruimte. De overheid en bedrijven kunnen jouw expertise over bouwprojecten goed gebruiken.

Lees hier meer

 

Bachelor Civiele Techniek
NHL Hogeschool, Leeuwarden

Ben jij gefascineerd door grond en water? Vind jij grote constructies zoals aquaducten, sluizen, zeedijken en bruggen interessant? Wil jij werken aan de infrastructuur van de toekomst? De opleiding Civiele Techniek is dan echt iets voor jou!

– Een praktijkgerichte opleiding door realistische praktijkopdrachten en docenten direct uit en in de praktijk
– Aantrekkelijke excursies, gastcolleges en stages
– Persoonlijke aandacht voor jou door de kleinschaligheid van de opleiding met ca. 25 studenten per leerjaar.
– Samenwerkingen met andere technische opleidingen zoals Bouwkunde, Ruimtelijke Ontwikkeling en Werktuigbouwkunde in multidisciplinaire projecten.
– Je werkt met de nieuwste 4D BIM-software waarin je razendsnel kunt ontwerpen, sterkteberekeningen maakt en processen stuurt. We lopen hiermee voorop in vergelijking met andere Civiele Techniek-opleidingen in Nederland.
– Door Elsevier Beste Studies 2021 bekroond met een zilveren medaille.

Lees hier meer

 

Bachelor Civiele techniek
HAN Hogeschool Nijmegen en Arnhem

Is een brug voor jou meer dan een oversteek over een rivier of weg en zie jij ook meer mogelijkheden met een tunnel, dijk of parkeergarage. Al tijdens de opleiding hbo Civiele Techniek ontwerp en bouw jij een jachthaven en een tunnel, leer je alles over het ontwerpen en aanleggen van wegen en sporen en ga je serieus aan de slag met de inrichting van ons land.Het vakgebied is zo breed, dat er voor jou voldoende uitdaging is. Wie weet geef jij als civiel ingenieur straks vorm aan onze woon- en leefomgeving!

Lees hier meer

 

Major Ruimtelijke Ontwikkeling
Hanze hogeschool Groningen

De major Ruimtelijke Ontwikkeling is een major van de bacheloropleiding Built Environment. Na het gemeenschappelijke eerste jaar kiest iedere student een major: Bouwkunde, Civiele Techniek of Ruimtelijke Ontwikkeling.

Bij deze major leer je alles over interventies in een veranderende omgeving. Onder andere stedelijk water, planontwikkeling, relevante rechtsgebieden en samenwerken met andere partijen komen aan de orde.

Je leert ruimtelijk analyseren, plannen ontwikkelen, ontwerpen en toekomstgericht werken.

In het derde jaar doe je de minor: Urban Regeneration.

Lees hier meer

 

Bachelor Landscape Design
HAS Hogeschool Den Bosch

Bij de studie Landscape Design leer je ontwerpen maken voor de buitenruimte. Je gaat op zoek naar de optimale inrichting voor een gebied. Hierbij besteed je zowel aandacht aan de vormgeving als aan het gebruik. Als ontwerper moet je creatief én innovatief zijn. Je moet buiten bebaande paden durven gaan. Tijdens de opleiding stimuleren we jouw creativiteit en leren we hoe je tot nieuwe ideeën komt.

Lees hier meer

 

Management van de Leefomgeving
HAS Hogeschool Den Bosch

Nederland is een klein en dichtbevolkt landje. Onze ruimte is beperkt en moet voor veel doeleinden gebruikt worden: om te wonen, te werken, te recreëren, voor de aanleg van wegen en spoorwegen, maar ook om voedsel te verbouwen. Voor het bepalen wat de keuze gaat worden, heb je een brede kennis van natuur, landbouw, water, cultuur, recreatie en ruimte nodig. Daarbij zijn goede communicatie en een flinke dosis creativiteit geven belangrijk.

Lees hier meer

 

Bachelor Ruimtelijke ontwikkeling en Planologie
Hogeschool Rotterdam

Hoe kunnen we met minder ruimte en meer mensen toch optimaal gebruik maken van de omgeving? Dat kan alleen maar door innovatieve oplossingen (boven- en ondergronds) te bedenken om creatief met de beschikbare ruimte om te gaan. Dat is de uitdaging voor planologen en stedenbouwers: zij zijn degenen die samen met belanghebbenden bedenken hoe ze de beperkte ruimte zo goed mogelijk kunnen inrichten. Als planologisch ingenieur heb je invloed op de inrichting van de ruimte!

Lees hier meer

 

Bachelor Civiele Techniek
HZ Delta Academy Vlissingen

Als civiel technicus stuur je grote nationale en internationale projecten aan, zoals de bouw of het ontwerp van bruggen, wegen en dijken of misschien zelfs tunnels, eilanden en vliegvelden voor de kust. Je bent altijd gericht op vooruitgang en verdiept je in vraagstukken rond weg- en waterbouwkunde, zoals de kustveiligheid in deltagebieden.

De opleiding is breed opgezet en gericht op infrastructuur. De nadruk ligt op het ontwerpen van constructies, met als belangrijk onderdeel weg- en waterbouw.

Lees hier meer

 

Bachelor Bouwkunde
In Holland Hogeschool Delft

Als bouwkundig ingenieur kun je aan de slag bij overheden, advies- en ingenieursbureaus en aannemers. Ook als je van wetenschap houdt, kun je in de Bouwkunde je uitdaging vinden: er wordt veel onderzoek gedaan naar nieuwe materialen op het gebied van composieten (lichtgewicht bouwen), innovatieve technieken, uitvoeringsmethoden, metingen en monitoring.

Je volgt lessen in en werkt aan projecten over onderwerpen als construeren, wiskunde, technisch tekenen (handmatig en digitaal), bouwfysica en landmeten.

Lees hier meer

 

Bachelor Civiele Techniek
In Holland Hogeschool Delft

Met de opleiding Civiele Techniek help jij je omgeving inrichten. Daarbij houd je rekening met actuele thema’s zoals veiligheid en duurzaamheid. Jouw werkveld is heel uitgebreid. Het omvat water en infrastructuur. Je bedenkt constructies en hoe die in de omgeving passen. Daarbij houd je rekening met allerlei ecologische, maatschappelijke en politieke randvoorwaarden.

Lees hier meer

 

Bachelor Ruimtelijke Ontwikkeling/Mobiliteit
NHL Hogeschool, Leeuwarden

Mobiliteit en de openbare ruimte zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij het oplossen van problemen heb je niet alleen met voertuigen te maken, maar vooral met mensen en hun omgeving. Weet jij deze aspecten samen te brengen in een goede visie en te vertalen naar de praktijk? Dan is de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling iets voor jou!

Lees hier meer

 

Bachelor Stedenbouwkundig Ontwerpen
Saxion Hogeschool Deventer

Bij de studierichting Stedenbouwkundig Ontwerpen, één van de Urban Studies, leer je hoe je een vitale stedelijke samenleving kunt ontwerpen. De kennis en vaardigheden die je leert, pas je direct toe bij projectopdrachten voor het werkveld. Doordat je vanaf het eerste jaar samenwerkt met studenten van Ruimtelijke Ordening en Planologie en Bestuurskunde leer je breder te kijken. Dit helpt je om tot nieuwe ideeën en oplossingen te komen voor de bestuurlijke en ruimtelijke vraagstukken van morgen.

Lees hier meer

 

Bachelor Tuin -en Landschapsinrichting
Van Hall en Larenstein, Velp

Wij Nederlanders zijn voortdurend bezig met ons landschap. Vrijwel al het groen in ons land is ontworpen en aangelegd. Maar af is het nooit! Stad en landschap zijn voortdurend in ontwikkeling. Jij levert in je toekomstige werk een bijdrage aan een duurzame en mooie leefomgeving. Dit doe je samen met architecten, stedenbouwkundigen, ecologen, civieltechnici, kunstenaars en natuurlijk bewoners op een creatieve en onderzoekende manier. Ben je creatief, onderzoekend en oplossingsgericht en wil je een bijdrage leveren aan een duurzame en mooie leefomgeving? Dan is Tuin- en Landschapsinrichting iets voor jou!

Lees hier meer

 

Bachelor Logistics engineering
BUas- Internationale Hogeschool Breda

Ben je geïnteresseerd in IT, technologie en logistieke processen? En werk je ook graag met mensen? Je kunt het mooi combineren in onze opleiding Logistics Engineering!

Zorg jij voor de meest efficiënte bevoorrading van een magazijn? Of wil jij verantwoordelijk zijn voor de logistieke processen in het havengebied? Met de bacheloropleiding Logistics Engineering word je een expert in opslag-, transport- en overslagtechnieken. In de engineering opleiding ligt de focus op de technische aspecten en IT.

Je kunt de opleiding Logistics Engineering ook in het Engels volgen

Lees hier meer

 

Bachelor Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit
Hogeschool Windesheim in Almere

Kruispunten slim ontwerpen, doorstroom van verkeer verbeteren en onderzoek doen naar verkeersgedrag. In de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit leer je hoe je het verkeer én de samenleving in goede banen leidt.

Hoe los je de files op? Hoe zorg je dat mensen niet appen achter het stuur? Hoe organiseer je goed openbaar vervoer? Dat soort dingen leer je hier. Verkeer en vervoer staan in deze opleiding centraal, maar wèl binnen het brede werkveld van ruimtelijke ontwikkeling. We kijken ook naar bijvoorbeeld de belangen van milieu en natuur. In de studie krijg je naast vakinhoud ook een goede algemene basis over bijvoorbeeld projecten leiden, adviseren en slim samenwerken.

Lees hier meer

 

Bachelor Toegepaste Aardrijkskunde
onderdeel van Management van de Leefomgeving
Van Hall Larenstein, Leeuwarden

In ons dichtbevolkte Nederland heeft iedereen zijn eigen wensen en belangen voor het gebruik van de ruimte. Elk gebied heeft daarnaast zijn eigen landschappelijke kenmerken. Bewoners, ondernemers, natuurbeheerders, projectontwikkelaars en beleidsmakers: jij leert hoe je ze betrekt bij de ontwikkeling en inrichting van een gebied. En als een spin in het web stuur jij straks alle processen aan! Kun jij verschillende soorten mensen bij elkaar brengen en weet jij creatieve oplossingen te bedenken? Wil je aan de slag met de inrichting van gebieden en regionale ontwikkeling? Kortom, wil jij aardrijkskunde echt gaan toepassen? Dan is Toegepaste Aardrijkskunde echt iets voor jou.

Lees hier meer

Ruimtelijke ordening en planologie
Saxion hogeschool Deventer

Iedereen wil graag op zijn eigen manier prettig leven. Nu en ook in de toekomst. En dat terwijl de samenleving volop in ontwikkeling is en belangen soms flink kunnen botsen. Als planoloog zoek je hoe we alle voorzieningen op de juiste plek in de stad krijgen. Voor iedereen. Voor nu en later.

Lees hier meer

Landmeetkunde
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Tijdens je studies verdiep je je in allerlei meettechnieken waarmee je de omgeving in kaart brengt en gebouwen en infrastructuurwerken kan opmeten en uitzetten. Zowel klassieke (waterpasinstrumenten, totaal station, GNSS) als nieuwe meettechnieken zoals laserscanning en fotogrammetrie maken deel uit van je opleiding. Als student ga je ook echt het veld in met je meetapparatuur tijdens projecten en stages. Naast visualisatie van dataverwerking maak je ook ontwerpen en uitvoeringsplannen voor verkavelingen.

Je bent de eerste schakel bij vastgoedprojecten of stedenbouwkundige werken.

Als toekomstig landmeter heb je nood aan een brede basis bouwkunde én recht. Een goede achtergrondkennis is nodig wanneer je optreedt als landmeter-expert bij afpalingen van eigendomsgrenzen of wanneer je objectief advies verleent rond vastgoed en plaatsbeschrijvingen.

lees hier meer

Geo-ICT

Bachelor Geo Media & Design
Aeres Hogeschool, Almere

Vind jij aardrijkskunde ook zo fascinerend? En dan vooral als het gaat stadsgeografie en de (groene) leefomgeving van mensen? Dan is Geo Media & Design echt iets voor jou. Je bestudeert hoe steden zijn opgebouwd en wat er nodig is voor een gezonde leefbare stad. Je leert analyseren en visualiseren met technologie, waarmee je vraagstukken in beeld brengt. Het werkveld staat te springen om mensen met deze kennis. Na je studie ga als professional aan de slag als 3D-stadgeograaf, adviseur urban design, of geo data specialist.

Lees hier meer

 

Applied Geo-Information Science
HAS Hogeschool Den Bosch

Ontwikkel jij straks een interactieve kaart over de impact van inheemse exoten in ons land? Of een app die de kortste route berekent naar een laadpaal voor elektrische auto’s? Jij maakt het straks mogelijk om ruimtelijke vraagstukken rondom onderwerpen als verstedelijking, wateroverlast en biodiversiteit inzichtelijk te maken en een antwoord te vinden op maatschappelijke vraagstukken.

Bij Applied Geo-Information Science werk je met behulp van (geo) data science aan belangrijke thema’s van vandaag en morgen: van klimaatverandering tot de toekomst van de stad. Zo leer je met onder andere big data en technologieën als artificial intelligence informatie over locatie en tijd op een begrijpelijke manier uitleggen en visualiseren. En maak jij straks onder andere toffe infographics, storymaps en dashboards.

Lees hier meer

 

Bachelor Built Environment
Hogeschool Utrecht

Tijdens de opleiding Built Environment bedenk je samen met je medestudenten creatieve, duurzame en technische oplossingen voor gebouwen, gebieden en infrastructuur. Je leert plannen te initiëren en beheren, te ontwerpen, te specifiëren en daadwerkelijk te realiseren. Zo maak je kennis met de verschillende beroepen die jij kan gaan uitoefenen. Vanaf het tweede jaar kies je voor een specialisatie Stadsontwikkeling, Bouwen of Data.

Lees hier meer

Geo Business Intelligence
novi hogeschool, utrecht

De opleiding Geo Business Intelligence is een hbo-ICT studierichting. Steeds meer bedrijven en overheidsorganisaties werken datagedreven én combineren daarbij geografische componenten. Met deze studierichting breng je de wereld om je heen letterlijk in kaart – en omdat je de opleiding in deeltijd volgt, kun je de opleiding koppelen aan je werk. Je past de theorie gelijk toe en kunt werkprojecten gebruiken als casestudy. Ideaal als je snel wilt doorgroeien. 

Lees hier meer

 

ICT Academie Apeldoorn / Hogeschool Capabel

Hogeschool Capabel verzorgt in samenwerking met ICT Academie Apeldoorn een HBO Bachelor ICT opleiding met twee specialisaties: Software Engineering en GEO-ICT.

Dit is een deeltijd opleiding die in vier jaar of zelfs drie jaar afgerond kan worden door één dag per week lessen te volgen.

Deze opleiding onderscheidt zich door de klassikale lessen (i.p.v. alleen online zoals bij andere opleiders), de kleinschalige opzet en de persoonlijke aandacht.

Meer weten: https://www.ictaa.nl/hbo-bachelor-geo-ict/

 

Innovatie en Duurzaamheid

Bachelor Bouwkunde
HAN Hogeschool, Arnhem

Maken, organiseren, oplossingen verzinnen, bij bouwen komt veel kijken. Tijdens je opleiding Bouwkunde kun je kiezen waar jij je beroep van maakt. Misschien word je constructeur en vertaal je ontwerpen van een architect naar technische tekeningen. Of je gaat leiding geven in de bouw. Als hoofduitvoerder op een bouwplaats of -meer op afstand- als projectleider.

Lees hier meer

 

Bachelor Elektrotechniek
HAN Hogeschool, Arnhem

Apparaten energiezuiniger maken. Of slimmer! Nieuwe toepassingen bedenken en realiseren. Met vermogenselektronica een voertuig elektrisch aandrijven. Je maakt toepassingen voor de zorg of bedenkt oplossingen voor fabrieksautomatisering. Je leert het bij de opleiding Elektrotechniek!

Lees hier meer

Klimaat en management
Saxion hogeschool Deventer

Hoe we met klimaatverandering omgaan, is de belangrijkste opgave voor de toekomst. We weten het allemaal, maar we weten niet goed hoe we dat moeten doen. En daar kom jij om de hoek kijken. Als afgestudeerd expert Klimaat en Management weet jij hoe je klimaatoplossingen voor de toekomst vormgeeft.

Lees hier meer

Landbouw & Milieu

Bachelor Bos en Natuurbeheer
Van Hall en Larenstein, Velp

Natuur is het waard beschermd te worden. Bos- en natuurgebieden bieden plaats aan tal van waardevolle planten en dieren. Maar natuur vervult nog veel meer functies, zoals houtproductie. Nederland is een grootverbruiker van hout en hout vormt een belangrijke inkomstenbron voor veel boseigenaren. Daarnaast zorgt voldoende groen om je heen ook nog eens voor de nodige gezondheidsvoordelen, je kunt je beter concentreren en wordt minder snel ziek. Genoeg redenen om voor groen te gaan!

Lees hier meer

 

Bachelor Milieukunde
Van Hall en Larenstein, Leeuwarden

In deze actuele opleiding verdiep je je in duurzame ontwikkeling, hernieuwbare energie, technologische innovaties, klimaatafspraken, millenniumdoelen, gezondheid en veiligheid. Afhankelijk van de invulling van je studie doe je dat bijvoorbeeld via omgevingskwaliteit, schoon drinkwater, schone bodems, duurzame energie of natuurontwikkeling. Je gaat binnen en buiten aan de slag, onderzoekt, adviseert en bent innovatief bezig.

Lees hier meer

 

Bachelor Agrotechniek en Kennismanagement
Aeres Hogeschool, Dronten

Heb jij een passie voor de agrotechnieksector en volg je de ontwikkelingen rondom precisielandbouw, robotisering, GPS en data op de voet? Wil je agrotechniek combineren met bedrijfskunde? Dan is de opleiding Agrotechniek & Management echt iets voor jou. Tijdens deze bedrijfskundige opleiding is 30% tijd ingeruimd voor onderwijs in de agrotechniek. Na het afronden van deze opleiding heb je een brede basis in de bedrijfskunde en kun je technische innovaties bedenken en beoordelen of ze financieel en commercieel haalbaar zijn.

Lees hier meer

 

Bachelor Landscape and Environment Management
In Holland Hogeschool, Delft

Heb je oog voor de natuur, het landschap en je omgeving? Wil je meewerken aan een leefbare, groene woon-werkomgeving met schone grond, water en lucht? Dan moet je bij de opleiding Landscape and Environment Management zijn!

Je ontwikkelt tijdens de opleiding ook praktische vaardigheden zoals het nemen van (water- en bodem)monsters, het determineren van flora en fauna in het veld, laboratoriumvaardigheden en computervaardigheden.

Lees hier meer

Onderwijs

Lerarenopleiding Aardrijkskunde
HAN Hogeschool

Als leraar aardrijkskunde laat je leerlingen de natuurlijke processen van bodems, het weer en de klimaten ontdekken. Maar brengt hen ook kennis bij over de sociale en economische verhoudingen in een land of gebied. Zodat ook zij oog krijgen voor hun geografische omgeving en de veranderingen op aarde. Om je hierop voor te bereiden, passeren vakdidactiek, onderwijskunde en vakkennis de revue. De Lerarenopleiding Aardrijkskunde heeft diverse vormen van klassikaal onderwijs en daarnaast veldwerk.

Lees hier meer

 

Lerarenopleiding Aardrijkskunde
Hogeschool Rotterdam

Bij de Lerarenopleiding Aardrijkskunde verdiep je je zowel in de sociale geografie als in de fysische geografie. Met vakken als Politieke Geografie, Economische geografie, Europa, maar ook Geologie en Geomorfologie, Milieukunde, Weer en Klimaat en Cartografie. En omdat je als toekomstig leraar Aardrijkskunde niet alle verschijnselen vanuit je studeerkamer kunt bestuderen, ga je regelmatig op excursie. In Nederland, maar ook buiten onze landsgrenzen.

Lees hier meer

 

Lerarenopleiding Aardrijkskunde
Fontys Hogeschool Tilburg

Houd jij de wereld nauwlettend in de gaten? Heb je een brede interesse voor mensen, landschappen, geografie en politiek? En vind je het leuk om kennis over te dragen? Dan is de Lerarenopleiding Aardrijkskunde wellicht iets voor jou.

Als leraar ben je, naast een expert op je vakgebied, ook pedagoog, communicatiedeskundige en organisatietalent in één. Het is een veelzijdig beroep en vereist veel kwaliteiten.

Lees hier meer

ITESS Geography
NHL Stenden Hogeschool, Groningen

Houd jij je bezig met internationale vraagstukken, zoals klimaatverandering, duurzaam samenleven of het migratievraagstuk en sta je open voor verschillende culturen? Vraag jij je af hoe landschappen dichtbij en veraf gevormd zijn door mens en natuur? Kortom: ben jij geïnteresseerd in de wereld en lijkt het je leuk om jouw kennis te delen met jongeren, niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten? Dan is de International Teacher Education for Secondary School (ITESS) misschien wel iets voor jou. ITESS Geography is een 4-jarige Engelstalige bachelor opleiding die je voorbereid om les te geven op een internationale scholen in Nederland of elders in de wereld. ITESS-studenten zijn afkomstig uit verschillende werelddelen. De opleiding is gevestigd in de leuke studentenstad Groningen, maar om kennis te maken met het internationale onderwijs ga je voor stage of studie regelmatig naar het buitenland.

lees hier meer

Verkeer en Logistiek

Bachelor Logistics Management
NHTV – Internationale Hogeschool Breda

Heb jij iets met economie en financiën? En werk je ook graag met mensen? Die twee komen samen in onze hbo-opleiding Logistics Management!

Zorg jij dat de iPad op tijd in de winkels ligt? Voorkom jij lange wachtlijsten in het ziekenhuis? Of regel je de bezoekersstromen op een luchthaven? Je leert alles over het plannen en organiseren van productie-, transport- en magazijnprocessen, en over zorg- en evenementenlogistiek. In deze hbo-opleiding ligt de focus op de economische en financiële aspecten van logistiek.

Je kunt de opleiding Logistics Management ook in het Engels volgen.

Lees hier meer

 

Verkeerskunde
BUas – Internationale Hogeschool Breda

Gedrag, ontwerp, planning en onderzoek komen aan de orde. Je leert hoe je een veilige weg ontwerpt, verkeer in goede banen leidt en mensen kunt beïnvloeden in het maken van slimme vervoerskeuzes. In projecten werk je samen met medestudenten en externe partijen, zoals advies-bureaus, provincies of gemeenten.

Lees hier meer

 

Luchtverkeersleider
Luchtverkeersleiding Nederland

Een luchtverkeersleider zorgt voor het begeleiden van vliegtuigen in ons luchtruim en op Nederlandse vliegvelden. Een verantwoordelijke baan, waarvoor niet één specifieke vooropleiding vereist is. Onze luchtverkeersleiders hebben met elkaar gemeen dat ze oplossingsgericht denken, creatief zijn en sturend leiding kunnen geven. Bezit jij deze kwaliteiten ook? Laat dan de luchtverkeersleider in je los!

Lees hier mee

 

Integrale Veiligheid
In Holland

Je wilt niet zomaar iets betekenen voor de samenleving; je wilt bijdragen waar het écht telt. Veiligheid wordt steeds belangrijker. Daarom worden mensen zoals jij dat ook; hbo-professionals die kunnen bijdragen aan het creëren van veiligheid zijn hard nodig. Met de opleiding Integrale Veiligheidskunde kun jij straks die verantwoordelijkheid op je nemen. Je wordt opgeleid om beleid te maken, risicovolle situaties te controleren en met crises om te gaan.

Lees hier meer

 

Bachelor Luchvaarttechnologie
In Holland Hogeschool Delft

Bij Luchtvaarttechnologie ontwerp en maak je vliegtuigen en vliegtuigonderdelen. Je ontwikkelt je op technisch gebied. Daarmee kun je straks in verschillende beroepsgroepen werken. Uiteraard in de internationale luchtvaart, maar ook in bijvoorbeeld de autoindustrie. Je volgt de opleiding in een hypermodern pand op de campus van de TU Delft. Je voelt je er snel thuis. Na je opleiding kun je eventueel doorstromen naar een technische master in een ander vakgebied.

Lees hier meer

Water

Berghauser Pont Academy

Berghauser Pont Academy verzorgt hoogwaardige en praktijkgerichte (juridische) cursussen, zoals omgevingswet en klimaatadaptatie voor het vakgebied water.

Lees hier meer

 

Young expert programme water

In het programma YEP Water doen Nederlandse en buitenlandse jongeren 1 of 2 jaar internationale ervaring op in de watersector.

Lees hier meer

 

Carrièretijger

Bekijk hier de studies die je kunt gaan doen als je wilt gaan werken in de watersector.

Lees hier meer

 

Water, wereldwerk!
Human Capital Program

Op deze website vind je informatie over opleidingen en beroepen in de watersector. Ontdek de mogelijkheden van werken, leren en innoveren!

Lees hier meer

 

Wetskills

Wetskills zijn evenementen waar Nederlandse waterstudenten samen met buitenlandse studenten werken aan innovatieve oplossingen voor internationale waterproblemen.

Lees hier meer

 

UNESCO-IHE
Unesco-Ihe Institute for Water Education

Het UNESCO-IHE Institute for Water Education in Delft is het kennis- en opleidingscentrum voor water van UNESCO.

Lees hier meer

 

Dutch Water Sector

Engelstalige website over studeren en werken in de Nederlandse watersector. Nederland heeft enkele van ’s werelds topinstituten op het gebied van water.

Lees hier meer

 

Wateropleidingen.nl

Wateropleidingen organiseert opleidingen en cursussen voor mensen die werkzaam zijn in het werkveld water: drinkwater, waterzuivering, riolering en waterbeheer.

Lees hier meer

 

Nationaal watertraineeship

Net afgestudeerd en op zoek naar een spetterende start van je carrière? Het Nationaal Watertraineeship biedt je een eerste baan.

Lees hier meer

 

Stages en traineeships
Waterschappen

De waterschappen hebben regelmatig stages, afstudeeropdrachten, traineeships en BBL-plekken in de aanbieding. Interesse?

Lees hier meer

 

BSc Ocean Technology
Maritime Institute Willem Barentsz, Terschelling

De opleiding BSc Ocean Technology op Terschelling leidt op tot het beroep “hydrografisch surveyor”. Deze meetspecialisten zijn werkzaam op de grens van land en water: ze brengen de zeebodem in beeld, waar ook ter wereld. Het werk is nodig op alle plekken waar wij als mensen iets met de zeebodem doen: baggeren, landaanwinning, het plaatsen van installaties in verband met offshore-activiteiten, maar ook het opsporen van wrakken, van vliegtuigen bijvoorbeeld, of het verzamelen van wetenschappelijke waarnemingen. De opleiding is uniek in Nederland en het eiland zorgt voor een kleinschalige wereld die  in onderwijsland niet vaak voorkomt en door alle betrokkenen als bijzonder aangenaam wordt ervaren. Kom vooral naar een van onze open dagen om dat met eigen ogen te bekijken!

Lees hier meer

 

Bachelor Kust- en Zeemanagement
Van Hall en Larenstein, Leeuwarden

Veranderingen van het klimaat hebben grote gevolgen, voor zowel de biologie, ecologie, flora en fauna van de oceanen als voor de kustveiligheid. Hoe wordt de kust in de toekomst beschermd en gebruikt? Hoe worden visquota vastgesteld? En hoe weeg je alle belangen tegen elkaar af?

Bij Kust- en Zeemanagement leer je meer op het gebied van mariene biologie, economie en procesmanagement. Maar denk ook aan aardrijkskunde, oceanografie, havenontwikkeling, zeerecht, getijde- en windenergie, visserij, kustverdediging of walvisspotten op een verantwoorde manier.

Lees hier meer

 

Bachelor Land -en Watermanagement
Van Hall en Larenstein, Velp

Nederland en water… een combinatie die al eeuwenlang zowel ‘gevecht’ als ‘succes’ betekent. We hebben wereldwijd een enorme reputatie in onze omgang met water, en terecht! Door de klimaatverandering wordt het gevecht harder maar ook uitdagender, en wordt creativiteit gevraagd. Nog hogere dijken bouwen is niet genoeg, water moet de ruimte krijgen. Hoe combineren we dat met recreatie en natuur? En hoe zorgen we voor voldoende goed drinkwater – overal ter wereld? Belangrijke uitdagingen voor de land- en watermanager!

Lees hier meer

 

Bachelor Watermanagement
HZ University, Middelburg

Hoe gaan we om met overstromingen, zeespiegelstijging, droogte, overbevissing, vervuiling en plastic soep? Hoe stroomt regenwater na een hevige bui weg zonder overlast te veroorzaken? Hoe blijft een stad leefbaar ondanks extreme hitte? En hoe zorg je voor voldoende schoon drinkwater voor onze groeiende wereldbevolking? Deze uitdagingen spelen wereldwijd. Vooral in deltagebieden waar rivieren en zee samenkomen en het land onder de zeespiegel ligt.

Bij de opleiding Watermanagement heb je alle ruimte om een route te kiezen die bij jou past. Alle drie de studieroutes leiden je op voor een specifieke richting binnen het vakgebied watermanagement.

Lees hier meer