Wat is Geo

X,Y en Z
Met geo-informatie bedoelen we informatie over locaties op aarde. Waar staan files? Waar is de dichtstbijzijnde pinautomaat? Waar kun je het best een torenflat bouwen? Zoals een burgerservicenummer gaat over personen, gaat geo-informatie over plaatsen, of locaties. Dat kunnen bijvoorbeeld gebouwen zijn of natuur, maar ook wegen of mensen. ‘Geo’ is een afkorting van het woord ‘geografisch’, oftewel ‘ruimtelijk’. Kortweg: X, Y en Z. Alle digitale kaarten worden daarmee gemaakt. En of je nu in de bouw werkt, bij een hulpdienst, in een ziekenhuis of in de landbouw: vrijwel iedereen gebruikt die. Geo-informatie gaat over alles om ons heen!

Met moderne apparatuur meten geo-specialisten de X-, Y- en Z-coördinaten van wegen, gebouwen, rivieren, kadastrale percelen. Al deze informatie slaan ze op en verwerken ze, bijvoorbeeld in bestemmingsplannen. Vaak koppelen ze de coördinaten direct aan administratieve gegevens over de opgemeten plek (Geo Informatie Systeem: GIS).

GoGeo Quiz

Door met de klas de GoGeo Quiz te maken kun je je kennis van Geo testen en ontdekken in wat voor studie richtingen Geo allemaal terug komt. De Quiz is een variant van het spel ‘Petje Op Petje Af’. In de Quiz zijn diverse vragen en stellingen verwerkt die allemaal te maken hebben met ‘Geo’, zo komen onderwerpen rondom water, energie, klimaat, kaarten en GPS aan bod.

Download hier de GOGeo Quiz in powerpoint

Download hier de GoGeo Quiz in video

En klik hier voor de bijbehorende Handleiding GoGeo Quiz.

Te land, ter zee en in de lucht

Land, kust en zee kun je ook vanuit de lucht opmeten, luchtfoto’s, met inzet van satellieten en al of niet bemande vliegtuigen en helicopters. Het verwerken van foto’s tot coördinaten en kaarten noemen we ook wel fotogrammetrie. De ‘camera’s’ worden geavanceerder, de meetgegevens nauwkeuriger. En met moderne lasertechnieken is ook hoogtemeting geen probleem meer.

 

Op en onder water wordt de plaatsbepaling steeds nauwkeuriger. Hydrografie, zoals het vakgebied hier heet, gaat over het meten en voorspellen van de diepte en de samenstelling van het water, het getij, de golfhoogtes en de stromingen. Dat gebeurt nu nog met GPS, en straks met zijn Europese opvolger, Galileo.

 

Steeds meer mogelijkheden

Geo-informatie wordt steeds meer gekoppeld aan andere informatie. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van Google Earth, hierop zie je je vrienden lopen als ze hun smartphone aanzetten en zoek je vakantiebestemmingen die je vervolgens ook kunt boeken. Geo-Informatie biedt de mogelijkheid om grote hoeveelheden data op een gebruikersvriendelijke intuïtieve manier te ontsluiten.

Omdat steeds meer voer- en vaartuigen en ook mensen voorzien zijn van GPS wordt inwinnen van de locatie steeds dynamischer en kunnen informatie, diensten en producten locatieafhankelijk aangeboden worden: location based services. Deze werkwijze heeft impact op vrijwel alle sectoren in onze maatschappij.