Universitair Bachelor

Geo-studies aan het wo

Binnen een bacheloropleiding kun je in principe naast je afstudeerrichting, of major, een minor kiezen. Een minor is een samenhangend pakket keuzevakken waarmee je je in een tweede vakgebied kunt verdiepen. Het volgen van een minor is niet verplicht: het is een van de mogelijkheden om je opleiding een eigen invulling te geven. Met een geo-minor maak je de manier van denken en technieken uit de geo-informatie eigen, waarmee je je bacheloropleiding meerwaarde geeft. Naast verschillende eigen geominors bieden zes landelijk samenwerkende universiteiten ook de Nationale GI Minor aan.

Aarde en Klimaat

Bachelor Applied Earth Sciences
Technische Universiteit Delft

Hoe verwarm je gebouwen met aardwarmte? Is het mogelijk om grondwater duurzaam te exploiteren? Welke aardlagen kun je gebruiken om het broeikasgas CO2 veilig in op te slaan? Hoe voorkom je verzakkingen? Als student Applied Earth Sciences (AES) kun jij je ontwikkelen tot een expert om deze vraagstukken op te lossen. Je gaat aan de slag met geologie en een flinke dosis wiskunde en natuurkunde.

Lees hier meer

Bachelor Aardwetenschappen
Universiteit Utrecht

De bachelor Aardwetenschappen is een brede natuurwetenschappelijke opleiding. Je combineert aspecte uit de natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie en aardrijkskunde om aardwetenschappelijke processen te begrijpen. Je leert bijvoorbeeld hoe aardbevingen worden veroorzaakt en hoe bergen zijn gevormd.

Lees hier meer

 

Bachelor Aardwetenschappen
VU Amsterdam

Bij Aardwetenschappen aan de VU Amsterdam leer je de natuurwetenschappelijke processen te doorgronden die je nodig hebt om uitdagingen als klimaatverandering en de energie-transitie aan te gaan. Daarvoor heb je kennis nodig van het hele Systeem Aarde, waarin alles samenkomt. Kennis van de ondergrond, het klimaat van vroeger en nu, gesteenten. Van ontdooiende permafrost en van het landschap. Uiteraard leer je daarbij alles over aardbevingen, vulkanen, fossielen, mineralen. Van de maan en planeten om ons heen, duinen, kustgebieden tot de diepzee. Erosie en sedimentatie, van klimaatsignalen die je uit gesteenten, ijskappen, de bodem of koraal haalt. Je past natuurkunde, wiskunde, scheikunde, biologie en computervaardigheden toe en legt een gedegen wetenschappelijk fundament voor jouw bijdrage aan duurzaamheid. Het verleden is hierbij een sleutel naar de toekomst. De Aarde: al 4,6 miljard jaar elke dag actueel!

Lees hier meer

 

 

Bachelor Bodem, Water en Atmosfeer
Universiteit Wageningen

De bachelor Bodem, Water, Atmosfeer gaat over de processen in, op en boven de aarde. Allerlei natuurlijke processen hangen sterk samen en hebben de aarde gevormd tot wat hij nu is. Jouw kennisdomein bestaat uit samenhangende natuurlijke processen waarbij er sprake is van een samenspel tussen natuur- en scheikunde, biologie, wiskunde en aardrijkskunde. Met deze kennis kun jij bijdragen aan een duurzaam leefbare wereld!

Lees hier meer

Bachelor Applied Earth Sciences
Technische Universiteit Delft

Hoe verwarm je gebouwen met aardwarmte? Is het mogelijk om grondwater duurzaam te exploiteren? Welke aardlagen kun je gebruiken om het broeikasgas CO2 veilig in op te slaan? Hoe voorkom je verzakkingen? Als student Applied Earth Sciences (AES) kun jij je ontwikkelen tot een expert om deze vraagstukken op te lossen. Je gaat aan de slag met geologie en een flinke dosis wiskunde en natuurkunde.

Lees hier meer

 

Bouw en Planning

Bachelor Civiele Techniek
Technische Universiteit Delft

Civiele Techniek studeren betekent uitdagend bouwen aan de toekomst. Civiel ingenieurs maken de wereld niet alleen veilig, leefbaar en bereikbaar, ze zorgen er ook voor dat, met veranderingen in het klimaat en eisen van de economie, een land veilig, leefbaar en bereikbaar blijft.

Lees hier meer

 

Bachelor Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning
Universiteit Wageningen

De opleiding Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning gaat over de ontwikkeling van het toekomstige landschap. Je maakt plannen voor het landschap van de toekomst. Dat is een creatief proces waarbij je rekening moet houden met wensen en ideeën van bewoners, gebruikers en andere belanghebbenden. Je leert om je verbeeldingskracht te gebruiken.

Lees hier meer

 

Spatial Planning and Design
Rijksuniversiteit Groningen

Bij Technische Planologie leer je wegen, dijken en tunnels ontwerpen en plannen. Je kijkt naar de technische kant van ruimtelijke ordening, maar ook naar de maatschappelijke behoeften en gevolgen.

De bacheloropleiding Technische Planologie duurt drie jaar. De studie concentreert zich op ruimtelijke planning en ruimtelijk ontwerpen. De thema’s water, infrastructuur en milieu staan hierbij centraal. Je krijgt vakken zoals ruimtelijke planning, water- en milieutechniek. Een belangrijk onderdeel van de studie is ontwerpen.

Lees hier meer

 

Bachelor Civiele Techniek
Universiteit Twente

Civiele Techniek in Twente is een technische opleiding met aandacht voor management en organisatie. Naast projectonderwijs en kleinschaligheid is deze combinatie van techniek en management de belangrijkste reden om de studie Civiele Techniek in Twente te doen.

Lees hier meer

 

Aarde en economie

Bachelor Aarde, Economie en Duurzaamheid

Hoe moeten we anticiperen op de stijgende zeespiegel of toenemende droogte en bosbranden? Waarom verloopt de energietransitie zo traag? Welke impact heeft verstedelijking en leegloop van het platteland?  Tijdens de bachelor Aarde, Economie en Duurzaamheid bedenk je duurzame oplossingen voor ontwikkelingen als klimaatverandering, natuurrampen en veranderingen in  behoefte aan energie, delfstoffen en zoet water.

Lees hier meer

Geo-ICT

Nationale GI-Minor

Het gebruik van geo-informatie neemt een enorme vlucht in een groeiend aantal domeinen. Economie (geomarketing), ICT, beleid, gezondheidszorg, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing zijn een paar voorbeelden. Deze minor biedt je de mogelijkheid je te verdiepen in de toepassing van geo-informatie binnen je eigen studie of interesse. Je kunt kiezen uit diverse specialisaties bij de vijf universiteiten, en uit een breed scala aan stageplaatsen bij bedrijven en overheden.

Innovatie en Duurzaamheid

Global Sustainability Science
Universiteit Utrecht

Global Sustainability Science is een nieuwe internationale bacheloropleiding die in september 2016 start. In deze opleiding leer je oplossingen bedenken voor vraagstukken over duurzaamheid. Daarbij kijk je naar de interactie tussen mens en natuur op lokaal, regionaal en mondiaal niveau. In de toekomst ben je uitgerust om een bijdrage van betekenis te leveren aan onze aarde.

Na het eerste jaar kies je uit een van de vier studiepaden, afhankelijk van je interesse met meer of minder aandacht voor beta- of gammavakken. Zo kun je aan de slag met maatschappelijke vraagstukken rondom duurzaamheid of juist voor de meer technische invalshoek kiezen.

Lees hier meer

Bachelor Natuurwetenschap en Innovatiemanagement
Universiteit Utrecht

Bij de bachelor Natuurwetenschap en innovatiemanagement staat de succesvolle ontwikkeling en toepassing van innovaties centraal. Deze studie daagt je uit een brug te slaan tussen wat technologisch mogelijk en wat maatschappelijk haalbaar is op het gebied van duurzame energie, transport en gezondheid.

Lees hier meer

 

Internationale Ontwikkelingsstudies
Universiteit Wageningen

De Bacheloropleiding Internationale Ontwikkelingsstudies in Wageningen richt zich op levensomstandigheden van mensen wereldwijd. Je bestudeert actuele ontwikkelingsvraagstukken zoals armoede, migratie, voedselzekerheid, milieuproblematiek, duurzaamheid en wereldhandel. Hoe reageren mensen op veranderingen? Hoe gaan zij om met problemen zoals armoede en achteruitgang van hun leefomgeving? Wat ondernemen zij om hun situatie te verbeteren? Hoe kunnen internationale organisaties, overheden en niet-gouvernementele organisaties beleid ontwikkelen om mensen te ondersteunen bij hun streven naar een betere toekomst?

Lees hier meer

 

Landbouw en Milieu

Bachelor Bos-en Nauurbeheer
Universiteit Wageningen

De Bachelor Bos- en Natuurbeheer gaat over het begrijpen en het beheren van bos- en natuurgebieden, en over maatschappelijke aspecten van natuur. Hierdoor kan je een bijdrage leveren aan duurzaam beheer, academisch onderzoek en natuurbescherming.  Je leert te werken in een veelzijdige omgeving.

Lees hier meer

 

Internationaal Land-en waterbeheer
Universiteit Wageningen

Overstromingen in Bangladesh, droogte in Ethiopië, stof in China, nieuwe irrigatiestelsels in India of wandelende duinen in de Sahel, teveel of tekort aan water, oneerlijke verdeling van land en water en slecht beheer van deze hulpbronnen brengen een groot deel van de wereldbevolking op de rand van armoede. Daar wil je iets aan doen. Jij combineert je technische kennis met sociale wetenschappen en economisch inzicht. Zo kom je tot technische en organisatorische vernieuwingen. Je maakt plannen om land en water efficiënt te gebruiken. Je richt je bij het maken van je plannen nadrukkelijk op de mensen waar het echt om gaat.

Lees hier meer

 

Bachelor Milieuwetenschappen
Universiteit Wageningen

Hoe kunnen we met 7 miljard mensen op aarde ons leefmilieu gezond houden? Dat leer je bij de multidisciplinaire opleiding Milieuwetenschappen. Vanuit natuurwetenschappelijke, technologische en sociaalwetenschappelijke invalshoeken leer je om milieuvervuiling te voorkomen en terug te dringen. Hierbij zoek je naar innovatieve oplossingen, zoals het efficiënt gebruik van grondstoffen en het toepassen van duurzame energie.

Lees hier meer

 

Bachelor Milieu- en Natuurwetenschappen
Open Universiteit

In deze bacheloropleiding leer je milieuproblemen signaleren, analyseren en oplossen. Je krijgt inzicht in wetenschappelijk onderzoek naar actuele milieu- en duurzaamheidsvraagstukken, van een veranderend klimaat, voedselveiligheid, de achtergang van biodiversiteit, verontreiniging van bodem, water en lucht, tot en met de ontwikkeling van duurzame energiesystemen. Je ontwikkelt een gedegen kennis van het natuurlijke systeem en de invloed van de mens op dat systeem en leert de methoden en technieken die nodig zijn om vraagstukken te analyseren en problemen op te lossen. Met het diploma op zak ben je optimaal uitgerust als kritische professional, die in het bedrijfsleven, bij overheden, onderzoeksinstituten en andere organisaties wezenlijke bijdragen kan leveren aan een duurzame ontwikkeling.

Lees hier meer

 

Berghauser Pont Academy

Berghauser Pont Academy verzorgt hoogwaardige en praktijkgerichte (juridische) cursussen, zoals omgevingswet en klimaatadaptatie voor het vakgebied water.

Lees hier meer

 

Young expert programme water

In het programma YEP Water doen Nederlandse en buitenlandse jongeren 1 of 2 jaar internationale ervaring op in de watersector.

Lees hier meer

 

Carrièretijger

Bekijk hier de studies die je kunt gaan doen als je wilt gaan werken in de watersector.

Lees hier meer

 

Water, wereldwerk!
Human Capital Program

Op deze website vind je informatie over opleidingen en beroepen in de watersector. Ontdek de mogelijkheden van werken, leren en innoveren!

Lees hier meer

 

Wetskills

Wetskills zijn evenementen waar Nederlandse waterstudenten samen met buitenlandse studenten werken aan innovatieve oplossingen voor internationale waterproblemen.

Lees hier meer

 

UNESCO-IHE
Unesco-Ihe Institute for Water Education

Het UNESCO-IHE Institute for Water Education in Delft is het kennis- en opleidingscentrum voor water van UNESCO.

Lees hier meer

 

Dutch Water Sector

Engelstalige website over studeren en werken in de Nederlandse watersector. Nederland heeft enkele van ’s werelds topinstituten op het gebied van water.

Lees hier meer

 

Wateropleidingen.nl

Wateropleidingen organiseert opleidingen en cursussen voor mensen die werkzaam zijn in het werkveld water: drinkwater, waterzuivering, riolering en waterbeheer.

Lees hier meer

 

Nationaal watertraineeship

Net afgestudeerd en op zoek naar een spetterende start van je carrière? Het Nationaal Watertraineeship biedt je een eerste baan.

Lees hier meer

 

Stages en traineeships
Waterschappen

De waterschappen hebben regelmatig stages, afstudeeropdrachten, traineeships en BBL-plekken in de aanbieding. Interesse?

Lees hier meer

Mens en Ontwikkeling

Bachelor Sociale Geografie en Planologie
Universiteit Utrecht

Sociale geografie en planologie gaat over de bewoonde wereld. Een wereld vol verscheidenheid, die grotendeels door mensenhanden is ingericht. Je leert bij Sociale geografie en planologie hoe dit gebeurt en wat voor invloed dit heeft. Je ontwikkelt een visie op actuele maatschappelijke vraagstukken door het maken van heldere analyses en het formuleren van beleid.

Lees hier meer

 

​Bachelor Geografie, Planologie en Milieu
Radboud Universiteit Nijmegen

Bij Geografie, Planologie en Milieu leer je over uiteenlopende onderwerpen zoals geopolitiek en grenzen (geografie), energietransitie, duurzame samenleving en oplossingen (milieu) en smart cities, mobiliteitsstromen en visievorming (planologie).

Lees hier meer

 

Bachelor Human Geography & Urban and regional planning.
Rijksuniversiteit Groningen

De bachelor Sociale Geografie en Planologie duurt drie jaar. In het eerste jaar volg je vakken als culturele geografie, economische en fysische geografie. Ook krijg je demografie en planologie. Daarnaast leer je vaardigheden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, statistiek en cartografie. Aan het einde van het eerste jaar ga je op excursie.

Lees hier meer

 

Bachelor Sociale Geografie en Planologie
Universiteit van Amsterdam

Geografen en planologen houden zich bezig met de ruimtelijke organisatie en inrichting van de wereld op allerlei schaalniveaus: Nederland, Europa en ontwikkelingslanden. Je verdiept je in de spanningen en interactie tussen mens en beschikbare ruimte. Het kan gaan om dreigende gettovorming, effecten van globalisering, het ruimtegebrek in en om steden of om mobiliteitsvraagstukken.

lees hier meer